Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 10. 1984)


 

Problém č. 1442

Reiner Schocher, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 1443

Pavlos Moutecidis a

Nikos Siotis, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)Kontrolná notácia: 1442: bKf6 Dc2 Sd6 Se4 Je7 Jf8 Pd2 (7), čKd4 Vc5 Sc4 Jc6 Pb5 e3 f4 f7 (8) – dvojťažka, 1443: bKh7 Da4 Vf6 Sg4 Ja6 Jf5 Pc7 e2 f4 (9), čKd5 Da8 Vd1 Vh3 Sf8 Sh1 Pa3 a7 c3 e3 h6 (11) – dvojťažka.

V č. 1442 si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj dva tematické zvodníky. Dvojica popredných gréckych autorov sa predstavuje našim čitateľom č. 1443, v ktorom si okrem riešenia treba pozrieť najskôr zdanlivé hry 1...Dc6, Sd6, Vd4, Se4.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1421 (Leun) z 19. 7. 1984. Zvodník 1.Dc6? hr. 2.Jb4 mat a 2.Jf4 mat, 1...V:c4 2.D:c4 mat, viazne na 1...V:e4! Zvodník 1.De6? hr. 2.Jb4 mat a 2.Jf4 mat, 1...V:e4 2.D:e4 mat, viazne na 1...V:c4! Rieši 1.Dd6 hr. 2.D:g3 mat, 1...V:c4, V:e4 2.Jb4, Jf4 mat. Achillovou pätou je symetria, ktorá zľahčuje spracovanie námetu (M. Nemček, Vrútky). Spojenie Dombrovskisovej a Rudenkovej témy s predávkovaním symetrie (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1422 (autor neznámy – podarí sa niekomu objaviť meno autora a prameň uverejnenia?) z 26. 7. 1984. Nejde 1.b8D(V)? Vf2+ 2.D:f2 pat. Preto 1.g8V!! V:g8 2.h:g8V! Ka2 3.Va8 mat. Minitrojťažka s patovým úskalím v prvom i druhom ťahu (L. Salai, Martin). Na riešenie ľahká, no pôsobivá miniatúrka s premenami bielych pešiakov a patovými kombináciami v pokusoch a riešení (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1423 (Voia) z 26. 7. 1984. 1.Ve7 (hr. 2.Vb7 a 3.V:b2 alebo 2.Va7+ Kb4 3.Vb7+ a 4.V:b2), 1...Sf4+ (najsilnejšia obrana, ostatné sú slabšie) 2.Kh5! Sd2 (2...Sd6 3.Va7+) 3.Vb7 Sb4 4.c3! S:c3 5.V:b2 a biely remizuje. Žiaľ v treťom ťahu bieleho ide aj 3.Va7+ Sa5 4.Vb7 Sb4 s prechodom do hlavného variantu, čo je škodlivý duál, za ktorý priznávame 1 bod naviac. Maximálne bolo možné získať 5 bodov, čo sa podarilo iba 4 riešiteľom: Bandžuch, Revay, Svoboda a Nemček.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (1374–1423) uverejníme v nasledujúcom Šachovom okienku.


Vzad << >> Vpred