Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 7. 1984)


 

 

Problém č. 1422

Autor neznámy

Mat 3. ťahom (5+2=7)


Problém č. 1423

Radu Voia, Rumunsko

Premiul II–III miniaturi

Problém, 1957

Biely remizuje (3+3=6)Kontrolná notácia: 1422: bKf4 Db6 Pb7 g7 h7 (5), čKa1 Vg2 (2) – trojťažka, 1423: bKh6 Ve2 Pc2 (3), čKa4 Sg3 Pb2 (3) – biely ťahá a vynúti si remízu.

Obe dnešné reprodukcie (prameň a autora uverejníme až pri uverejnení riešenia) sú poslednými dvoma skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Trojťažku bodujeme 3 bodmi a štúdiu 4 bodmi. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme o 4 týždne, dňa 23. augusta 1984 (dovtedy budeme riešiteľov odmeňovať jednotlive). Prosíme Vás už teraz o propagáciu tejto novej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá bude opäť bohato dotovaná hodnotnými šachovými knihami.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1401 (Bušík) z 11. 5. 1984. Zvodník 1.Da1? tempo, 1...Kd5, d5 2.Da8, Jc5 mat, viazne na 1...Kf5! Zvodník 1.Jg7? tempo, 1...Kd5, d5 2.Sb7, Sf5 mat, viazne na 1...f5. Rieši 1.Dg7 tempo, 1...Kd5, d5 2.Db7, Dg4 mat. Duál po 1...Kf5 2.Jec5 mat alebo 2.Jeg5 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Krehká a vzdušná trojfázová trojťažka (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1402 (Terechov) z 17. 5. 1984. 1.Jh4 hr. 2.Vf5 mat, 1...Vc5, Vc4, Vd6, V:e6, S:e6, D:f3, Jg3, Jf4, h:g6 2.Dd4, Dd5, Df5, Jf7, J:c6, J:f3, S:g3, e:f4, J:g6 mat. Paráda s deviatimi matmi (Ing. S. Šuhajda, Bánovce n/Bebravou). Bohatá skladba s množstvom blokovania, prerušovania a priväzovania (P. Gvozdják, Bratislava). Pestré klasické obranné motívy (M. Nemček, Vrútky). Imponujúca obrana čiernej veže so štvornásobným priviazaním hrozbového kameňa (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1403 (Prins) z 17. 5. 1984. Pokusy 1.Vd6?, Sd6? viaznu postupne na 1...J4d3!, J2d3! Rieši 1.Jc7 hr. 2.Je5 mat, 1...J4d3, J2d3 2.c:d4, V:d4 mat. Náročná téma prerušovania bielych figúr v pokusoch na d6 a otvárania a zároveň prerušovania línií čiernych figúr v obranných motívoch, spracovaná v ťažkopádnej konštrukcii. Skladba si zasluhuje bližšie štúdium a iste sa bude uchádzať o vyznamenanie (M. Nemček, Vrútky). Dobrý nápad. Zvodníky so vzájomným prerušovaním pôsobnosti veže a strelca. V riešení vzájomný antiduál (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred