Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(2. 8. 1984)


 

Problém č. 1424

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)

A. Diagram B. Jh4–b6 C. V B

Pd4–b4 a Pf4–c6 D. V C Pg5–d6


Problém č. 1425

Gejza Kálniczky, ČSSR

12282 Deutsche Schachzeitung

8. 1910

Mat 3. ťahom (7+4=11)

 

 Kontrolná notácia: 1424: bKg6 De7 Sa4 Sc1 Jf3 Jh4 Pc4 d4 e2 f4 g5 (11), čKe4 Sc8 Ja1 Je8 Pa5 d5 e5 e6 f5 (9) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení bJh4 na b6 (pozícia B), v pozícii B po preložení bPd4 na b4 a bPf4 na c6 (pozícia C) a v pozícii C po preložení bPg5 na d6 (pozícia D), 1425: bKh3 Dg6 Vf4 Sc3 Pb6 c2 e2 (7), čKb5 Jc1 Pb7 h4 (4) – trojťažka.

Riešenie oboch dnešných skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


Vyšla výborná kniha

V predajni Šport na Gorkého ul. v Bratislave sa minulý týždeň objavila dlho očakávaná kniha obsahujúca antológiu slovenských šachových skladateľov od Doc. Ing. Bedricha Formánka, CSc. pod názvom: Kompozičný šach na Slovensku, str. 232, náklad 10 000, cena 24 Kčs. Kniha je rozdelená do 6 kapitol, z ktorých je ťažisková 4 kapitola. V jej prvej časti sa nachádzajú údaje o 153 šachových skladateľoch, ktorí žili na území Slovenska a začali tvoriť v období rokov 1881–1981. Druhá časť kapitoly obsahuje 286 skladieb od 120 autorov s riešeniami a stručným komentárom (z nej sme vybrali aj dnešnú ukážku č. 1425). Naša šachová rubrika Šachové okienko je v knihe zastúpená 9–timi skladbami! Cenná je aj piata kapitola, ktorá obsahuje kompletný zoznam kompozičných publikácií napísaných slovenskými autormi, ktorí žili na území Slovenska v poradí knihy, periodické publikácie, ostatné publikácie, články. Časť rubriky nie je kompletná, no chýba len malé percento. Kniha svojou podrobnosťou predstihuje všetky dosiaľ vybavené národné antológie z tejto oblasti. Možno ju preto odporúčať čo najširšiemu okruhu čitateľov zaujímajúcich sa o kompozičný šach a riešenie šachových skladieb, pretože text knihy je sprístupnený vysvetlivkami aj tým čitateľom, ktorí sa dosiaľ vôbec nestretli s terminológiou kompozičného šachu.


Vzad << >> Vpred