Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(9. 8. 1984)


Problém č. 1426

Antonio Piatesi, Taliansko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)


Problém č. 1427

Viktor V. Zagorujko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+11=21)Kontrolná notácia: 1426: bKc1 Df8 Vh2 Vh4 Sa8 Sb8 Jd3 Je1 Pb3 g3 g5 h3 (12), čKe3 Sf6 Ja3 Jg1 Pd4 e2 e5 g4 h5 (9) – dvojťažka, 1427: bKh8 Db4 Ve1 Ve7 Sa1 Sd5 Jb3 Jg2 Ph3 h4 (10), čKf5 Vd1 Ve2 Sb8 Sc2 Ja6 Pb6 f2 f6 g6 h5 (11) – dvojťažka.

V č. 1426 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...S~, g:h3, e4. Č. 1427 okrem zdanlivých hier 1...Ve5, Se5 a riešenia má aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 1404 (Pankratiev) z 24. 5. 1984. Zdanlivé hry 1...S:d4, d5, Sf5 2.Sd3 (A), De2 (B), Df3 (C) mat. Rieši 1.Jf5 hr. 2.Dg4 mat, 1...Sd4, d5, S:f5 2.Df3 (C), Sd3 (A), De2 (B) mat. Veľmi pekná skladba – snáď i mechanizmus je originálny (P. Gvozdják, Bratislava). Lačného téma, ale obsahovo nie čisté spracovanie (M. Bednár, Kurima). Skladba s Lačného témou bude vždy ozdobou každého turnaja. Mechanizmus sa zdá byť pomerne originálny (M. Nemček, Vrútky). Cyklická zámena troch matov v tieni skladby Ľ. Lačného, I. cena, Pravda 1969 TT C 1. 11. 1969 (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1405 (Sovík) z 24. 5. 1984. Pozícia A: Zdanlivé hry 1...g3, f3 2.Sf3 (A), Jg3 (B) mat. Rieši 1.Vg3 tempo, 1...f3, f:g3 2.Sf3 (A), Jg3 (B) mat. Pozícia B: 1.Vf3 tempo, 1...g:f3, g3 2.S:f3 (A), Jg3 (B). Podarené dielo, čierny pešiaci f4 a g4 spravili nebývalý kus práce (B. Moravčík, Banská Bystrica). Reťazová zámena obrán, ale značne schematická a v ťažkom postavení (M. Nemček, Vrútky). Robustná núdzovka s poloväzbou a zámenami (L. Salai, Martin). Dve obrany dvoch čiernych pešiakov na dvoch poliach, dva maty dvoch figúr na tých istých dvoch poliach – a pritom aká náročná téma. Obdivuhodné! (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 4 body.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú hodnotnou zahraničnou a domácou literatúrou vypíšeme o 2 týždne, t. j. dňa 23. augusta 1984. Prosíme Vás už teraz o jej propagáciu.


Vzad << >> Vpred