Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 8. 1984)


Problém č. 1428

Dr. H. Schreier, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)


Problém č. 1429

Šamir Čobanian, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+12=23)Kontrolná notácia: 1428: bKd8 Da8 Vb5 Sb2 Jg4 Jg5 Pd4 (7), čKd6 Vc3 Sf5 Pc5 c7 d7 e4 g6 g7 (9) – dvojťažka, 1429: bKg4 Da7 Vb6 Ve8 Sd6 Sg2 Jb5 Jf5 Pc2 c6 e6 (11), čKd5 De1 Vf1 Sb1 Sc1 Jb3 Jd2 Pa5 b2 e2 f2 f3 (12) – dvojťažka.

V č. 1428 po tematických obranách 1...V:e3, Se6, c6 si všimnite dvojicu škodlivých motívov, ktoré vytvárajú cyklicky efekt AB–BC–CA. V č. 1429 si v tematickom zvodníku a riešení všimnite aj hrozbu, ktorá sa objaví v každej fáze ako mat.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 1406 (Scala) z 31. 5. 1984. 1.Ja1 hr. 2.Db3 mat, 1...Vc4 2.De1 mat (2.D:f6?, 2.Jd5?), 1...Jc4 2.Jd5 mat (2.D:f6?, De1?), 1...Sc4 2.D:f6 mat (2.De1?, 2.Jd5?). Vysoko umelecké spracovanie témy (P. Gvozdják, Bratislava). Vkusná klasická skladba s jednoliatymi obrannými motívmi s antiduálom (M. Nemček, Vrútky). Cyklický antiduál druhého stupňa s nečistou motiváciou obrany 1...Jc4 (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1407 (Piatesi) z 31. 5. 1984. Zvodník 1.Vb1? hr. 2.Vd1 mat, 1...Jf4, Je5, S:c5, e3 2.Df5, Jf4, Jc7, Dh1 mat, viazne na 1...V:a6! Rieši 1.V:c4 hr. 2.Vd4 mat, 1...Jf4, V:a6, K:c4, S:c5 2.D:e4, Dg8, Se6, V:c5 mat. Pekný úvodník (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nesúrodá zámena hier bez hlbšej motivácie obrán (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* V nasledujúcom Šachovom okienku (t. j. dňa 23. augusta 1984) vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž bohato dotovanú hodnotnou domácou a zahraničnou šachovou literatúrou. Prosíme Vás už teraz o jej propagáciu.


Vzad << >> Vpred