Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(31. 5. 1984)


Problém č. 1406

Pascal Di Scala, Francúzsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 1407

Antonio Piatesi, Taliansko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 1406: bKc1 De6 Vd1 Sb6 Jc2 Je7 Pa3 a4 b5 (9), čKc3 Da8 Vc6 Vh1 Sf1 Sf6 Jd6 Pa5 g5 (9) – dvojťažka, 1407: bKa4 Dh7 Vb4 Sd7 Sg3 Ja6 Je2 Pc2 c3 c5 (10), čKd5 Va8 Sb6 Jg6 Pa5 c4 e4 f6 g7 (9) – dvojťažka.

V klasickej skladbe č. 1406 nájdete tri obrany na rovnakom poli s výborným využitím antiduálu. Č. 1407 obsahuje tematický zvodník so zámenami matov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1384 (Kuligin) z 15. 3. 1984. Autorom zamýšľané riešenie 1.Dg2 znehodnocuje vedľajšie riešenie 1.f5+ Vf4 2.D:b4 mat. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo 27 riešiteľom: Adamčík, Bakalár, Bandžuch, Baroška, Bauer, Bednár, Brnák, Červenka, Davídek, Filippi, Goga, Henc, Juráček, Karásek, Kovalič, Krump, J. a P. Majerčák, Meszároš, Mihalčo, Palguta, Pinter, Revay, Svoboda, Šebian, Šuhajda a Wittner. 3 body získal Salai (1 bod stratil zato, že uvádzal nesprávne druhé vedľajšie riešenie 1.D:d3? hr. 2.f5 mat, 2.Jf5 mat a 2.Dg6 mat, ktoré však viazne na 1...b:a6!).

Riešenie problému č. 1385 (Groeneveld) z 15. 3. 1984. Zvodník 1.Vh5? hr. 2.Je3 mat (A), 1...Je5, K:c4 2.J:b6 (B), S:e6 (C) mat, viazne na 1...Sg5! Zvodník 1.Vh6? hr. 2.S:e6 mat (C), 1...Jf6, J:h6 2.J:b6 (B), Je3 (A) mat, viazne na 1...Sf6! Rieši 1.Vd8 hr. 2.J:b6 mat (B), 1...Jd6, K:c4 2.Je3 (A), S:e6 (C) mat. Hrozby zo zvodností sú matmi v riešení, doplnené dvojfázovými zámenami matov (M. Bednár, Kurima). Symetrický model k striedaniu hrozbových a tematických matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred