Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(7. 6. 1984)


 

Problém č. 1408

František Sabol, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+3=10)

2 riešenia


Problém č. 1409

Piotr Krepko a

Oleksij Borisenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)

 Kontrolná notácia: 1408: bKd5 De4 Vd6 Vf6 Jd7 Jf7 Pf5 (7), čKe8 Pb7 e7 (3) – dvojťažka (2 riešenia), 1409: bKg3 Dc7 Sa2 Sg1 Jg8 Pb5 e6 (7), čKf5 Pa3 b6 e5 g2 g6 (6) – dvojťažka.

V jednoduchom č. 1408 nájdete spracovanú voľnú zámenu matov vo forme dvoch riešení (každé hodnotíme 2 bodmi). V č. 1409 je na každý ťah čierneho pred úvodníkom pripravený mat (skladba je konštruovaná v pozícii "biely na ťahu") a naviac obsahuje okrem riešenia aj tematický zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1386 (Kičigin) z 22. 3. 1984. Zdanlivé hry 1...b4, c4 2.J:b4, d:c4 mat. Rieši 1.Dc3 tempo, 1...b4, c4, d:c3, Se5, Se7 2.Dc4, D:d4, e4, D:c5, J:c7 mat. Priemerná zámena dvoch matov v núdzovke (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1387 (Shire) z 22. 3. 1984. Zvodník 1.Ve1? tempo, 1...Vb~, Vc~ 2.Je6, Je2 mat, viazne na 1...S~! Pokusy 1.Jc2?, Jb3? viaznu postupne na 1...V:b7!, Va5! Rieši 1.Jb5 tempo, 1...Vb~, Vc~ 2.Vf8, Se3 mat. Perfektná skladba hlavne po motivačnej stránke (P. Gvozdják, Bratislava). Iskrivý a nezabudnuteľný nápad. Originálna núdzovka (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1388 (Gockel) z 29. 3. 1984. Zdanlivé hry 1...V:e5, d:e5 2.J:e5, Jb2 mat. Rieši 1.Dh7 hr. 2.Dd3 mat, 1...V:e5, d:e5 2.Je3, Jd6 mat (1...Jc5, d:c4 2.Sb2, De4 mat). Zámena dvoch matov v jednoduchej pozícii (M. Bednár, Kurima). Zámena matov postrádajúca jednotiaci motív (P. Gvozdják, Bratislava). Staršia, ale pútavá šachová mozaika so zámenami matov s perfektnou hrou bielej batérie (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred