Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 6. 1984)


Problém č. 1410

Ing. Stanislav Šuhajda, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 1411

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+3=13)Kontrolná notácia: 1410: bKa2 Vd7 Vf2 Sg7 Sh7 Jc8 Jd3 Pc6 (8), čKe6 Vb4 Vh5 Sb2 Jh6 Pa3 f6 (7) – dvojťažka, 1411: bKa7 Va5 Vb6 Sd5 Jh5 Pb7 c3 c7 e3 e4 (10), čKe5 Dh3 Jf7 (3) – dvojťažka.

V č. 1410 si nezabudnite okrem riešenia všimnúť aj zdanlivé hry 1...f5, Jf5. Č. 1411 od najúspešnejšieho súčasného maďarského šachového skladateľa a publicistu obsahuje tematický zvodník a prekvapujúci úvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1389 (Nemček) z 29. 3. 1984. Zdanlivé hry 1...J:e4 (S:e4), Je3 2.Je6, Sc3 mat. Zvodník 1.Sd5? hr. 2.Vc4 mat, 1...Je3, J:d3, Je4 2.Je6, Sc3, D:d4 mat, viazne na 1...Je5! Rieši 1.Sd5 hr. 2.Vc4 mat, 1...Je5, Sd3, Je3 2.Je6, Sc3, D:e3 mat. Šesťnásobné zložené blokovanie poľa so zámenou obrán a matov (M. Bednár, Kurima). Úvodník strelcom á la Lošinskij (P. Gvozdják, Bratislava). Pôsobivý mechanizmus s umocnením zloženého blokovania v troch fázach. Téma vrcholí v riešení so zámenami matov a obrán. Dobrá skladba! (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1390 (Matrionin) z 5. 4. 1984. Zdanlivé hry 1...Ve3, Se3 2.Jb6, Jc3 mat, čo vychádza aj po zvodníku 1.De3? b4! Rieši 1.Je3 hr. 2.Vd4 mat a 2.Sb3 mat, 1...V:e3, S:e3 2.Vd4, Sb3 mat. Jednoduchá pozícia s nenáročným obsahom (P. Gvozdják, Bratislava). Dvojnásobná téma Novotný so zámenou dvoch matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1391 (Kovalič) z 5. 4. 1984. Zvodník 1.De2? hr. 2.c3 mat (A), 1...S:d3 2.D:d3 mat, viazne na 1...V:c5! Zvodník 1.Df8? hr. 2.Sb2 mat (B), 1...V:c5 2.D:c5 mat, viazne na 1...S:d3! Zvodník 1.Je5? hr. 2.J:c6 mat, 1...Vd6, K:e5 2.c3, Sb2 mat, viazne na 1...V:c5! Rieši 1.Dh1 hr. 2.Da1 mat, 1...S:d3, V:c5 2.c3 (A), Sb2 (B) mat. Hanneliusova téma s pekným úvodníkom (M. Bednár, Kurima). Elegantný úvodník v modernej téme (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred