Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 3. 1984)


Problém č. 1388

Hubert Gockel, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 1389

Milan Nemček, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+12=19)Kontrolná notácia: 1388: bKe1 De7 Va4 Sa3 Jc4 Je5 Pd2 f3 f6 (9), čKd4 Ve6 Sf8 Jb7 Pd5 d6 g5 (7) – dvojťažka, 1389: bKa1 De7 Vb3 Vc5 Sb4 Se4 Jc7 (7), čKd4 Da8 Vf8 Vh3 Sb1 Jf2 Jg4 Pa2 a7 c6 f3 f6 (12) – dvojťažka.

V č. 1388 od známeho západonemeckého šachového skladateľa si najskôr všimnite zdanlivé hry 1...V:e5+, d:e5. Č. 1389 obsahuje okrem zdanlivých hier 1...J:e4, S:e4 aj tematický zvodník a celkove šesťnásobné zložené blokovanie poľa so zámenou obrán a matov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1367 (Lider) z 12. 1. 1984. Zvodník 1.c8J? tempo, 1...a:b6, J~ 2.J:b6, J:e7 mat, viazne na 1...e:d6! Zvodník 1.g8J? tempo, 1...e:d6, J~ 2.Jgf6, J:e7 mat, viazne na 1...a:b6! Zvodník 1.V1b5? tempo, 1...a:b6, e:d6, J~ 2.c:b6, c:d6, c6 mat, viazne na 1...Jb4! Rieši 1.Ve1 tempo, 1...a:b6, e:d6, J~ 2.J:b6, Ve5, Jf6 mat. Tri zvodnosti, ale iba jedna z nich (vežou) je plnohodnotná a s výborným vyvrátením (P. Gvozdják, Bratislava). Bohatá štvorfázová núdzovka so zámenou matov, ktorú bude pripomínať osem bielych pešiakov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1368 (Travasoni) z 19. 1. 1984. Pokusy 1.Ve3?, Vd3?, Vb3? viaznu postupne na 1...Vg1!, f5!, Se5!, Jc5! Rieši 1.Vga3 hr. 2.Sg3 mat, 1...f5, Se5, Jc5, Vg1, Sf3 2.Je6, D:e5, D:b8, D:d2, V:f3 mat. Impozantný dlhý ťah v riešení a téma II. svetovej súťaže (L. Salai, Martin). Dobre pôsobí, že motív prerušenia je jednotný pri hre bielych a čiernych kameňov (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1369 (Kolárik) z 19. 1. 1984. Zvodník 1.Vd8? tempo, 1...Kd4, f4 2.Dc3, Sf6 mat, viazne na 1...f:e4! Zvodník 1.Jc5? tempo, 1...Kd4, f4 2.Sf6, Jdf3 mat, viazne na 1...b:c5! Rieši 1.Jg5 tempo, 1...Kd4, f4, Kf4, Kf6 2.Jdf3, Dc3, Sg3, Dc3 mat. Zámena matov s dobrými zvodníkmi a úvodníkmi (M. Bednár, Kurima). Že by sa nenašiel predchodca? (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred