Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 1. 1984)


Problém č. 1368

Marco Travasoni, Taliansko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 1369

Ladislav Kolárik, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+6=18)Kontrolná notácia: bKc8 Db2 Va5 Vg3 Sb1 Sh4 Jg5 Pc4 e4 g4 h3 (11), čKf4 Vd1 Sb8 Sh1 Ja6 Pd2 f7 g6 g7 (9) – dvojťažka. 1369: bKh5 Dc8 Vd1 Vd7 Se6 Sh4 Jd2 Je4 Pb4 d6 f2 g7 (12), čKe5 Sa6 Pb5 b6 b7 f5 (6) – dvojťažka.

V nenáročnom č. 1368 si iste všimnete 3 vtipné pokusy. Č. 1369 obsahuje trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–23 spracovanú vo forme dvoch zvodníkov a riešenia po tematických obranách 1...Kd4, f4 v každej fáze.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1348 (Kvjatkovskij) z 10. 11. 1983. 1.Sb1 hr. 2.c4 mat, 1...Vc4, Sc4, V:c2, Sd3, Vc3, Je3, J:d4, f3 2.c3, Jc3, Jc5, c:d3, J:c3, Jc5, c:d3, J:c3, f3, Je5, Vg4 mat. Duál po 1...Vb8 2.Jc3 mat a 2.Jc5 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Dobrý nápad: téma Grimshaw spracovaná na hrozbovom poli, ale celkový obsah je predsa len nenáročný (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1349 (Henrych) z 10. 11. 1983. 1.Ka7 tempo, 1...b6, b5, Sb5, Sc4, S:d4+, Se~, V:d4, f7~, Jh6~, Je8~ 2.Jc6, J:d3, D:b5, J:c4, c:d4, V:e4, c:d4, De6, Df5, Dd6 mat. Perfektný úvodník (aký čoraz viac sa vytráca zo súčasnej skladby) rozohráva nenápadného čPb7 k dvom hodnotným variantom (P. Gvozdják, Bratislava). Klasická perlička (M. Méri, Dunajská Streda). Výborný úvodník a pridané hry čierneho pešiaka sú umocnením tejto klasickej skladby. Hrozí však veľká pravdepodobnosť predchodcu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Redakcia Východoslovenských novín vypísala na rok 1984 pre šachových skladateľov z ČSSR skladateľskú súťaž v dvoch kategóriách: dvojťažky (rozhodca M. Bednár) a trojťažky (Ing. O. Mihalčo). V každej kategórii budú udelené 2 ceny a ďalšie vyznamenania. Prípustné sú iba 2 problémy od jedného autora v každej kategórii. Skladby s ľubovoľnou témou treba zasielať najneskôr do 1. 10. 1984 na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Vzad << >> Vpred