Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 11. 1983)


Problém č. 1348

Vladimir Kvjatkovskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 1349

Miroslav Henrych, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 1348: bKe1 Vg5 Sa2 Sf6 Ja4 Pc2 d4 f2 g2 (9), čKe4 Vc8 Sa6 Jf5 Pd5 e2 f4 (7) – dvojťažka, 1349: bKb6 Dd7 Ve1 Se7 Jb2 Jd4 Pc3 d2 f3 (9), čKe5 Ve4 Sa6 Se3 Je8 Jh6 Pb7 d3 f4 f7 (10) – dvojťažka.

Obe dnešné skladby patria ku klasickým: v č. 1348 nájdete spracovanú tému Grimshaw na hrozbovom poli. Začínajúci autor Miroslav Henrych z Rožmitálu pod Třemšínem v č. 1349 spracoval využitie prerušovania čiernych kameňov iným čiernym kameňom a naviac sa mu v skladbe vydaril aj úvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1330 (Kirilov) z 8. 9. 1983. Zdanlivá hra 1...D:d3+ 2.J:d3 mat. Zvodník 1.Jc2? hr. 2.D:b5 mat, 1...D:b3+, Db4, Dc4 2.J:b3, D:b4, D:c4 mat, viazne na 1...Db6! Rieši 1.Da3 hr. 2.Jb3 mat,1...D:b4+ D:d3, Dc6, Dc4 2.Jb3, J:d3, Jd5, Ja6 mat. Napriek vnútornému napätiu a "bujnosti" čiernej dámy pôsobí skladba nesúrodo (B. Moravčík, B. Bystrica). Skladba bez hlbšieho výrazu. Zaujme len striedavé rozväzovanie bielych kameňov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1331 (Gvozdják) z 8. 9. 1983. Zvodník 1.Kd3? tempo, 1...Jg3 2.Vf2 mat, viazne na 1...Jf2+! Zvodník 1.Kd4? tempo, 1...Jf2 2.Vg3 mat, viazne na 1...Jg3! Rieši 1.Ke4 tempo, 1...Jg3+, Jf2+ 2.V:g3, V:f2 mat. Recipročná zámena funkcií polí, keď obrany a maty sa na tých istých poliach zamenia. Celkove však skladba vyznela veľmi jednoducho (M. Bednár, Kurima). Recipročná zámena s rozloženou jednou fázou, dobrým dojmom pôsobí motivačná zložka (B. Moravčík, Banská Bystrica). Svieža vzájomná zámena dvoch matov rozložená do troch fáz (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred