Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 1. 1984)


Problém č. 1366

Alexandr Pankratiev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)


Problém č. 1367

Valentin Lider, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+5=18)Kontrolná notácia: 1366: bKa4 Db6 Vc8 Vg6 Sa8 Sh6 Je1 Je6 Pb3 e4 h3 (11), čKe5 Db8 Vb7 Sg1 Je2 Je3 Pa6 c3 g3 g7 (10) – dvojťažka, 1367: bKh1 Vb1 Vb6 Sa3 Jd7 Pa6 c5 c7 d3 d6 e6 f5 g7 (13), čKd5 Jc6 Pa7 d4 e7 (5) – dvojťažka.

V č. 1366 si okrem tematického zvodníka a riešenia nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...Jd4, Jf4, Vd7, Vf7 a v č. 1367 pozorní riešitelia objavia dokonca tri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1347 (Bednár) z 3. 11. 1983. Zvodník 1.S:c7? (A) hr. 2.J:e7 mat (B), 1...Ve4 (c) 2.Sc4 mat (C), viazne na 1...S:c5! (a). Zvodník 1.V:e7? (B) hr. 2.Sc4 mat (C), 1...S:c5 (a) 2.J:c7 mat (A), viazne na 1...Se5! (b). Zvodník 1.Vc4? (C) hr. 2.J:c7 mat (A), 1...Se5 (b) 2.J:e7 mat (B), viazne na 1...Ve4! (c) Rieši 1.Vd8 hr. 2.K:e7 mat, 1...S:c5 (a), Se5 (b), Ve4 (c) 2.J:c7 (A), J:e7 (B), Sc4 (C) mat. Cyklická zámena funkcií polí vytvorená pomocou trojnásobného blokovania poľa bielymi i čiernymi kameňmi a Hanneliusova téma v troch variantoch spojená s cyklom obrán, neobrán a vyvrátení – to všetko obsahuje toto neobvyklé konštrukčné monštrum (P. Gvozdják, Bratislava). Pozícia tejto skladby je, žiaľ, nelegálna, lebo nemohla vzniknúť zo základného postavenia partie. Jednoduchým súčtom braných kameňov to na prvý pohľad vychádza: čierny musel brať päťkrát a biely raz a to čPa7, v čom práve spočíva nelegálnosť tejto skladby: jeden z bielych pešiakov na stĺpci b musel prísť zo stĺpca a, lenže na stĺpci b nemohol biely brať pôvodného čPa7 a ani premenený čierny kameň z pôvodného čPa7, lebo tento nemohol b–pešiaka na a stĺpci preskočiť a ani sa nemohol premeniť na poli b1, lebo na b2 už nemal čo brať. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo iba trom riešiteľom: Ing. A. Bidleň, Ing. L. Brachtl a J. Svoboda. Dôkaz legálnosti.


Vzad << >> Vpred