Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 3. 1984)


Problém č. 1386

Viktor Kičigin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 1387

David Shire, Veľká Británia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (15+6=21)Kontrolná notácia: 1386: bKf5 Da5 Vc6 Sd7 Ja6 Jf3 Pb2 d3 e2 (9), čKd5 Sa4 Sd6 Pb3 b5 c5 c7 d4 f6 f7 (10) – dvojťažka, 1387: bKa8 Da1 Ve2 Ve8 Sa7 Jd2 Jd4 Pb7 c4 c6 e4 e5 g2 g4 h3 (15), čKf4 Vb2 Vc5 Sb1 Pg3 g5 (6) – dvojťažka.

V č. 1386 je využitá poloväzba v zdanlivých hrach 1...b4, c4. Ako sa maty zamenia po správnom úvodníku? Aj č. 1387 obsahuje zdanlivú hru 1...S~ 2.Df1 mat, no ďaleko zaujímavejší je tematický zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1365 (Pribylinec) z 5. 1. 1984. Zdanlivé hry 1...K:f6, e:f6 2.Vf:f5, Dd6 mat. Rieši 1.Da8 tempo, 1...K:f6, e:f6 2.Dh8, D:e4 mat. Pozícia tejto skladby je, žiaľ, ilegálna, lebo čierni pešiaci museli vziať najmenej 10 bielych kameňov, pričom biely má na diagrame 12 kameňov, čo je dôkazom. Autor opravuje skladbu č. 1365 premiestnením bSh1 na g2 a vynechaním bPb3 a čPh2 a h3. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti tejto skladby po uvedenej oprave mimo rámca našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Jedného správneho riešiteľa–objaviteľa prípadnej nekorektnosti odmeníme hodnotnou šachovou knihou. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo 17 riešiteľom: Bandžuch, Bidleň, Brachtl, Červenka, Földesi, Gocník, Gvozdják, Kovalič, Mikuš, Nagy, Revay, Salai, Skoba, Svoboda, ŠK FO SZM pri Pedagogickej fakulte v Nitre, Šuhajda a Trubač.

Riešenie problému č. 1366 (Pankratiev) z 12. 1. 1984. Zdanlivé hry 1...Jd4, Jf4, Vd7, Vf7 2.D:d4, Dd4, Jf3, Jd3 mat. Zvodník 1.Jg5? hr. 2.Jd3 mat, 1...Vd7, Jf4 2.Jgf3, Jef3 mat. Rieši 1.Jc5 hr. 2.Jf3 mat, 1...Vf7, Jd4 2.Jcd3, Jed3 mat. Symetrická zmes moderných prvkov s neekonomickou bVc8 (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred