Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 1. 1984)


Problém č. 1364

Dr. H. Schreier, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+3=11)


Problém č. 1365

Dr. Vladimír Pribylinec, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)Kontrolná notácia: 1364: bKg2 Dh2 Vg7 Sc4 Je4 Pg3 g5 h6 (8), čKh8 Pe7 g6 (3) – dvojťažka, 1365: bKf2 Da6 Vf4 Vg5 Sh1 Je3 Pb3 b4 c5 e2 f6 h4 (12), čKe5 Vf5 Pe4 e6 e7 f7 h2 h3 h5 (9) – dvojťažka.

Riešenie oboch dnešných skladieb (v mereditke č. 1364 nájdete spracovanú tému pokusov a v č. 1365 si nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...K:f6, e:f6) zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Oba originály sú zároveň prvými dvoma skladbami nášho XVI. medzinárodného skladateľského turnaja, vypísaného nižšie.


XVI. Medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1984

Redakcia krajského denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1984 svoj XVI. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek. Téma dvojťažiek môže byť ľubovoľná.

Skladby vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako diagram s adresou autora treba zasielať na horeuvedenú adresu redakcie Hlas ľudu najneskôr do 30. 11. 1984.

Rozhodcom turnaja je Prof. Karol Mlynka zo Zlatých Moraviec, ktorý udelí 3 ceny (250, 150 a 100 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky.

Jeden autor môže mať uverejnené najviac 2 skladby (ďalšie iba ako spoluautor). V prípade väčšieho počtu skladieb pre tento turnaj budú slabšie skladby autorom vrátené. Vyzývame preto hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali, aby sme ich skladby pre nedostatok miesta nemuseli presúvať do budúcich ročníkov.

Každý autor dostane výstrižok svojej skladby ako aj definitívny výsledok tohto turnaja, ktorý bude zverejnený koncom roka 1985. Prosíme Vás už teraz o propagáciu tohto hodnotného turnaja.


Vzad << >> Vpred