Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 3. 1984)


Problém č. 1384

Nikolaj Kuligin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 1385

Cornelis Groeneveld, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 1384: bKf8 Dd2 Ve7 Sg8 Sh2 Ja6 Jh6 Pb5 f4 (9), čKd6 Vb4 Vd4 Sd3 Jd1 Pb7 (6) – dvojťažka, 1385: bKa8 Dc7 Vh8 Sf7 Sg3 Ja7 Jc4 Pb4 c3 d2 f3 (11), čKd5 Vc5 Sh4 Jd7 Jf5 Pb6 d3 e6 e7 (9) – dvojťažka.

V č. 1384 si všimnite predovšetkým zdanlivé hry 1...V:f4+, Sg6 2.Jf5, f5 mat. V riešení sa tieto maty objavia po nových obranách (zámena obrán) a po obranách zo zdanlivých hier vyjdú nové maty (zámena matov). V modernom č. 1385 od popredného súčasného holandského šachového skladateľa si treba v dvoch tematických zvodníkoch a riešení všimnúť hrozbu, ktorá sa objaví ako mat v niektorej fáze.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1362 (Parsrijev) z 29. 12. 1983. Zvodník 1.D:h1? hr. 2.Sf7 mat (A), viazne na 1...Sf6! (a). Zvodník 1.Dh5? hr. 2.Je7 mat (B), viazne na 1...Vf6! (b). Rieši 1.Db2 hr. 2.Vd4 mat, 1...Sf6, Vf6 2.Sf7, Je7 mat. Pekná kombinácia dvoch moderných tém s nenápadným úvodníkom, škodí však hrubý zvodník (M. Bednár, Kurima). Veľmi originálna skladba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1363 (Dombrovskis) z 29. 12. 1983. Zdanlivé hry 1...Se5, De5 2.Df5, Jf6 mat. Zvodník 1.Je3? hr. 2.Se2 mat, 1...Se5 2.Dg5 mat, viazne na 1...S:a5! Rieši 1.Je5 hr. 2.Dg5 mat, 1...D:e5, f6 2.Se2, Sg6 mat. Jemné, úsporné a nenáročné manévrovanie (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1364 (Schreier) z 5. 1. 1984. Pokusy 1.Dh3?, g4?, Jd6?, Jf6? viaznu postupne na 1...e6!, e5!, e:d6!, e:f6! Rieši 1.h7 hr. 2.Vg8 mat, 1...K:g7 2.h8D mat. Pickaninny v podobe účinných obrán (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred