Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 2. 1984)


Problém č. 1376

Nikolaj Neptajev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+15=24)


Problém č. 1377

Ján Gašparovič, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 1376: bKa2 Da4 Vb5 Vf3 Sc8 Ja1 Jd1 Pd5 e3 (9), čKd3 Dh4 Vc7 Vd6 Sb6 Je4 Jf6 Pa5 a7 c3 d2 e2 e5 f2 g5 (15) – dvojťažka, 1377: bKf1 Dg2 Sf6 Jb3 Jc7 Pa3 a5 b4 c2 h4 h6 (11), čKc4 Ja4 Pc3 c5 e4 e6 f3 h5 h7 (9) – dvojťažka.

Po č. 1374 (E. Backe: bKc8 Dh2 Ve3 Sf1 Jf8 Pb5 c4 (7), čKc5 (1) – dvojťažka) a č. 1375 (Frigin: bKc3 Da3 Vg1 Vg5 Jg3 (5), čKh3 Pc6 (2) – dvojťažka) pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž vypísaná v minulej rubrike ďalšími dvoma originálnymi dvojťažkami: č. 1376 obsahuje klasický námet a v č. 1377 nezabudnite všimnúť si aj tematicky zvodník.

Riešenie všetkých štyroch skladieb (č. 1374 až 1377) môžete stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1354 (Alaikov) z 1. 12. 1983. Zvodník 1.Sf6? hr. 2.Dh7 mat (A) a 2.V:c3 mat (B), 1...V:f6, S:f6 2.V:c3, Dh7 mat, viazne na 1...d4! Rieši 1.Vf6 hr. 2.Je5 mat a 2.Jf2 mat, 1...V:f5 S:f6, Kc4, Ke4 2.Je5, Jf2, V:c3, Dh7 mat. Originálne podaná Novotného téma s chutnou zámenou (P. Gvozdják, Bratislava). Duchaplná syntéza zámeny obrán, poloobrán a témy Novotný. Naviac body za výborný úvodník (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Skladba č. 1347 (Bednár) z 3. 11. 1983 má legálnu pozíciu. Ako dôkaz uvádzame nasledujúcu dôkazovú partiu od J. Pintera z Bratislavy: 1.g4 h5 2.b3 d5 3.Sa3 g6 4.Sc5 d4 5.e3 d:e3 6.f3 h:g4 7.d4 b5 8.c4 b4 9.Jc3 b:c3 10.Je2 g:f3 11.Jg3 Vh4 12.a4 Dd6 13.Dc2 Vf4 14.De4 Sg4 15.Jf5 g:f5 16.Sd3 a6 17.h4 Sg7 18.Sa7 Db6 19.a5 Jf6 20.a:b6 Jd5 21.Va4 a5 22.Vb4 a4 23.c5 a3 24.Va4 Jb4 25.Kf1 J8c6 26.h5 Vd8 27.Sb8 Ja7 28.Da8 Vd6 29.d5 Vc6 30.h6 Sd4 31.h7 f6 32.d6 Kf7 33.d7 a2 34.Vh6 Jc2 35.Kg1 a1D+ 36.Kh2 Vd6 37.Kg3 Ke6 38.d8J+ Ke5 39.Jc6+ Ke6 40.Jb4 Vc6 41.Ja6 Jb4 42.Kh4 Sh3+ 43.Kh5 Sg4+ 44.Kg6 Ke5 45.h8J Kd5 46.Kf7 Ja2 47.Ke8 Dg1 48.Kd7 Dg3 49.Vg6 Dg1 50.Vg8 Dg3 51.Ve8 Dg1 52.Jg6 Dg3 – čo je pozícia diagramu č. 1347. Samozrejme, že spomínaní traja riešitelia strácajú 1 bod a za skladbu č. 1347 bolo maximálne možné získať 2 body.

* Minulý týždeň sme všetkým našim stálym šachovým skladateľom a riešiteľom rozoslali našu Novoročnú štvorstranovú prílohu Šachového okienka, ktorá obsahuje podrobné propozície nášho XVI. medzinárodného skladateľského turnaja – Hlas ľudu 1984 a definitívny výsledok XIV. medzinárodného skladateľského turnaja – Hlas ľudu 1982. Ak sme na niektorého čitateľa zabudli, radi mu na požiadanie prílohu zašleme zdarma.


Vzad << >> Vpred