Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 2. 1984)


Problém č. 1378

Peter Gvozdják, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+5=13)

 

 


Problém č. 1379

Espen Backe, Nórsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)

A. Diagram B. Pb7–d7

C. Pd7–e7 D. Pe7–f7Kontrolná notácia: 1378: bKd7 Jc6 Je6 Pb5 c7 d3 e7 f5 (8), čKd5 Ja8 Jg8 Pb6 f6 (5) – dvojťažka, 1379: bKc6 Sf5 Jc4 Pb2 b7 (5), čKb4 Pb3 (2) – dvojťažka, ako aj po postupnom prekladaní bieleho pešiaka b7 na d7 (pozícia B), bPd7 na e7 (pozícia C) a bPe7 na f7 (pozícia D).

V symetrickom č. 1378 nájdete spracovanú zámenu dvoch matov vo forme zvodníka a riešenia. V č. 1379 je zase spracovaná štvorfázová zámena dvoch matov typu Z–42–28 vo forme štvorníka, pričom každý hodnotíme dvoma bodmi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1355 (Bednár) z 1. 12. 1983. Zvodník 1.Vf4? (A) hr. 2.Vd4 (B) mat, viazne na 1...e5! (C). Zvodník 1.Sd4? (B) hr. 2.Je5 (C) mat, viazne na 1...f4! (A) Zvodník 1.Se5? (C) hr. 2.Jf4 (A) mat, viazne na 1...d4! (B) Rieši 1.Dg1 hr. 2.De3 mat a 2.Dd4 mat, 1...e5, f4, d4 2.De3, Dd4, Dd4 mat. Duál po 1...Ke4 2.Dd4 mat a 2.De3 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Zložitý námet zámeny funkcií polí v zložitej konštrukcii (L. Salai, Martin). Riešenie kazí dojem z ináč výborného obsahu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1356 (Tanić) z 8. 12. 1983. Zvodník 1.Sc3? hr. 2.Sb4 mat, 1...K:c7, D:c7 2.Se5, Vd2 mat, viazne na 1...Db3! a aj na 1...b:a5! čo je menšia chyba skladby. Rieši 1.Vd2 hr. 2.Se5 mat, 1...K:c7, D:c7, Dc4, Dd5 2.Sb6, Sc3, Jc4, D:d5 mat. Úvodníkové prekvapenie (L. Salai, Martin). Syntéza viacerých tém, no pekné klasické spracovanie zatieni modernosť úmyslu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred