Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(8. 12. 1983)


 

Problém č. 1356

Života Tanić, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 1357

Antonio Piatesi a

Pier Giorgio Soranzo, Taliansko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+11=21)Kontrolná notácia: 1356: bKc1 Db5 Vc2 Vg7 Sd4 Ja5 Jc7 Pf5 f6 (9), čKd6 Df7 Vd8 Ve8 Sc8 Sf8 Jb8 Pb6 e4 (9) – dvojťažka, 1357: bKf8 Dg3 Vg7 Vh4 Sa8 Sg1 Jb5 Jf6 Pa4 e6 (10), čKc5 Dc2 Vd5 Vf2 Sc1 Jc4 Pb3 b4 b6 d6 e7 (11) – dvojťažka.

V č. 1356 si všimnite okrem riešenia aj tematický zvodník. Č. 1357 od dvojice popredných talianskych šachových skladateľov obsahuje zase niekoľko tematických pokusov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1338 (Jerochin) z 6. 10. 1983. Zvodník 1.Ve1? hr. 2.Se3 mat, 1...S:d3, S:d5 2.c3, Da1 mat, viazne na 1...Sf5! Zvodník 1.Vd1? hr. 2.c3 mat, 1...S:d3, S:d5 2.Vh4, Jf2 mat, viazne na 1...Sf5! Rieši 1.Vd8 hr. 2.Da1 mat, 1...S:d3, S:d5 2.d:e6, Vg4 mat. Zaujímavá a strategicky bohatá zámena (P. Gvozdják, Bratislava). Originálne tematické obrany čierneho strelca v trojfázovej zámene dvoch matov (L. Salai, Martin). Pekné trojfázové zámeny dvoch matov s paradoxnou hrou hrozieb, keď hrozby vychádzajú ako maty (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1339 (Jerochin) z 6. 10. 1983. Zdanlivé hry 1...Jd3, e5, J:e2 2.e:d3, D:f5, D:e6 mat. Zvodník 1.Jf3? hr. 2.Dd4 mat a 2.De5 mat, 1...c2, Sg7, e:f7 2.Jd2, Jg5, Jd6 mat, viazne na 1...J:e2! Rieši 1.Jc6 hr. 2.f3 mat, 1...Vd4+, Vd3, Vc5+, D:f1 2.D:d4, De5, K:c5, J:c3 mat. Dobrý úvodník, ale skladba nepôsobí veľmi ucelene (P. Gvozdják, Bratislava). Dobrá motivácia Rudenkovej témy, ale v ťažkopádnej konštrukcii (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Vo vydavateľstve Šport vyšli nákladom 5000 kusov na 96 stranách "Pravidlá praktického, korešpondenčného, kompozičného a bleskového šachu". Pravidlá spracovali podľa materiálov FIDE a VŠZ ÚV ČSZTV R. Blaho, J. Soršák a Ing. B. Formánek. Ich cena je 5 Kčs a v Bratislave ich dostať kúpiť v predajni Šport na Gorkého ulici.


Vzad << >> Vpred