Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 10. 1983)


Problém č. 1338

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+6=16)


Problém č. 1339

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)Kontrolná notácia: 1338: bKb4 Da8 Vg1 Vh8 Sg5 Jd3 Jf7 Pc2 c5 d5 (10), čKd4 Se4 Pe6 e7 f3 g6 (6) – dvojťažka, 1339: bKc4 Df6 Vb4 Vf1 Sb6 Sb7 Jb5 Jd4 Pb3 e2 f2 g3 (12), čKe4 Da1 Vd5 Sh6 Jf4 Pc3 e6 e7 f5 (9) – dvojťažka.

V č. 1338 nájdete spracovanú trojfázovú zámenu dvoch matov (Z–32–26) spracovanú vo forme dvoch zvodníkov a riešenia, no v dvoch fázach si všimnite aj hrozby. V č. 1339 si zase nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...Jd3, e5, J:e2, tematický zvodník s dvojitou tematickou hrozbou (Rudenkova téma) a riešenie, v ktorom sa obe hrozby zo zvodníka objavia už ako maty.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1318 (Künzelmann) z 28. 7. 1983. Zvodník 1.Vf4? hr. 2.Jbc4 mat a 2.Jec4 mat, viazne na 1...Se4! a 1...Je4! Rieši 1.Dc5 hr. 2.d6 mat, 1...Se4, Je4 2.Jbc4, Jec4 mat. Jedna z mnohých ciest, po ktorých sa uberá súčasná dvojťahová skladba (L. Salai, Martin). Odmenu za správne riešenie dostane Ľuboš Janovský, Golianova 10, 911 00 Trenčín.

Riešenie problému č. 1319 (Künzelmann) z 28. 7. 1983. 1.Ke7 hr. 2.Dd6 mat, 1...b4, Sg3, f5, Sc6 2.Ja4, J:d3, Jd4, Da7 mat. Jemne modelované analogické cykly obranných a samoškodiacich motívov (L. Salai, Martin). Odmenu za správne riešenie dostane Karel Henc, náměstí 28. října 12, 602 00 Brno.

* Poradie riešiteľov na ďalších miestach: 116 b: Ing. I. Skoba, 115 b: B. Moravčík a Š. Nagy, 114 b: Ľ. Gocník, 113 b: L. Salai, 112 b: S. Mikuš, 111 b: Ing. J. Dulla, 109 b: A. Damborský a J. Gašparovič, 108 b: J. Košár, 106 b: Ing. L. Brachtl, 105 b: L. Matoňák, 103 b: S. Brnák, J. Košinár a Š. Papán, 102 b: Z. Modlitba a M. Svrček, 100 b: Ing. J. Maglocký, 96 b: M. Méri a MUDr. J. Vrbacký, 95 b: M. Juráček, 94 b: Fr. Mikuš, 91 b: B. Lukáč, 89 b: K. Suchár, 75 b: Š. Tušiak, 71 b: Fr. Jankovič, 70 b: P. Chudý, 69 b: G. Reiprich a E. Opatovský, 66 b: M. Grodovský, 64 b: A. Frimmel a D. Maga, 52 b: Ing. E. Grmanová, 48 b: J. Hrušovský a J. Krošlák, 46 b: M. Mareček, 42 b: J. Kinče, 34 b: T. Klimant, 33 b: M. Medovič, 31 b: J. Tomanička, 30 b: ŠK pri SOU Modra–Harmónia, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní.


Vzad << >> Vpred