Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 9. 1983)


Problém č. 1336

Arthur Willmott, Austrália

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+5=14)


Problém č. 1337

Arthur Willmott, Austrália

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: 1336: bKh1 Db4 Va3 Vg2 Sh5 Ja5 Jh2 Pc5 g3 (9), čKe3 Se2 Je6 Jg1 Pd3 (5) – dvojťažka, 1337: bKb7 Dc6 Jb3 Jf2 Pa2 a3 c5 d2 e2 (9), čKc4 Dh6 Vg5 Sf6 Sg6 Jc7 Pg4 h5 (8) – dvojťažka.

Riešenie oboch skladieb z ďalekého piateho kontinentu komponovaných v klasickom štýle zašlite najneskôr do 12 dní na adresu reakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 1268 až 1317. Maximálne bolo možné získať 123 bodov, z toho za nekorektnosti 4 (2 za vedľajšie riešenie v č. 1272 a po 1 bode za ilegálnu pozíciu v č. 1275 a duál v č. 1300). Výsledok súťaže je nasledovný: I.-II. cena ex aequo 123 bodov: Milan Revay, Spišská Nová Ves (žrebom vyhráva Album FIDE 1968-70) a Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves (Album FIDE 1914-44/I), III.-IV. cena ex aequo 122 bodov: Jan Svoboda, Trnava (žrebom vyhráva knihu Niemeijer-Kuiper: Hoekstenen) a Ing. Ján Kovalič, Spišská Nová Ves (Kasparian: Šachmatnyje etjudy, Dominancija I+II), V. cena 121 bodov: Milan Bednár, Kurima (Sovetskij šachmatnyj etjud, 1955), VI. cena 120 bodov: MUDr. Michal Trubač, Levice (Portisch-Sárkösy: 600 okončanyj), VII.-VIII. cena ex aequo 119 bodov: Marian Červenka, Bratislava a Peter Gvozdják, Bratislava, IX. cena 118 bodov: Ing. Anton Bidleň, Humenné, X. cena 117 bodov: MUDr. Jozef Földesi, Levice (všetci vyhrávajú zbierku skladieb L. I. Lošinského).

Z riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 30 bodov vyhrávajú hodnotné šachové knihy nasledujúci: Ing. J. Dulla (Žilina), Ing. E. Grmanová (Bratislava), P. Chudý (Topoľčany), J. Košár (Matejovce), D. Maga (Nitra-Hrnčiarovce), M. Mareček (Trnava), M. Méri (Dunajská Streda), Š. Papán (Dolný Kubín), Ing. I. Skoba (Gottwaldov) a M. Svrček (Vrútky).

* Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v terajšej našej dlhodobej riešiteľskej súťaži.

* Poradie riešiteľov na ďalších miestach uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred