Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 9. 1983)


Problém č. 1334

Imants Kisis, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+9=14)


Problém č. 1335

Milan Nemček, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)Kontrolná notácia: 1334: bKg6 Dd1 Sa1 Jh4 Jh5 (5), čKe3 Ve8 Vf8 Sf2 Jf6 Pd7 g3 g7 h3 (9) – dvojťažka, 1335: bKa7 Db2 Sb8 Sc6 Jd6 Jd8 Pa3 a4 a6 c4 (10), čKc5 Dg4 Vf5 Vh6 Sd1 Pb5 b7 c2 e6 f3 (10) – dvojťažka.

V zaujímavom č. 1334 si najskôr všimnime zdanlivé hry 1...Ve4, Je4. Aj č. 1335 obsahuje zdanlivé hry 1...D:c4, b:c6, b:a4, no aj štyri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1315 (Ulanov) z 14. 7. 1983. Zvodník 1.Dg2? tempo, 1...Jd~ 2.D:e4 mat, viazne na 1...Jf3! Zvodník 1.Df2? tempo, 1...Jc~, Jd~ 2.Df5, D:c5 mat, viazne na 1...Je6! Rieši 1.Dd2 tempo, 1...Jc~, Jd~, e3 2.D:g5, Dd5, Jd3 mat. Trojfázová zámena dvoch matov v tempovke s väzbovými matmi (M. Bednár, Kurima). Šablóna s dámou (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1316 (Gvozdják) z 21. 7. 1983. Pozícia A: 1.S:e3 Kb1 2.Kd2 mat. Pozícia B: 1.Jf:e3 Kb1 2.Kd2 mat (biely nemá právo na rošádu 1.0-0?, pretože už musel ťahať kráľom – čierny kráľ sa na a1 dostal len cez pole d2). Riešiteľský málo vzruchu, skladateľský malý zámer (L. Salai, Martin). Malé retro udělané hrozně brutálním způsobem (J. Svoboda, Trnava). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1317 (Kubbeľ) 21. 7. 1983. 1.Kb5 (hr. 2.Ve8+ Kc7 3.Ve7+ Kd8 4.Vd7+ a biely získa čPd2), 1...Kd8 2.K:b6 Jc4+ (po 2...d1D biely remizuje nasledovne: 3.c7+ Kd7 4.Ve7+! K:e7 5.c8D Jd5+ 6.Ka6 Da4+ 7.Kb7 Db5+ 8.Ka7 Db6+ 9.Ka8 Jc7+ 10.D:c7 D:c7 pat) 3.Kb7 Jd6+ 4.Kb8 d1D 5.c7+ Kd7 6.c8D+! J:c8 7.Vd5+! D:d5 pat. Veľmi ťažká štúdia na riešenie s dvojitým patom (M. Bednár, Kurima). Netušený patový záver (L. Salai, Martin). Na klasiky je těžké zapomenout (J. Svoboda, Trnava). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 1268–1317) uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred