Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 7. 1983)


Problém č. 1314

Cornelis Groeneveld, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+6=16)


Problém č. 1315

Lev Ulanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: 1314: bKg2 Df1 Ve8 Vf3 Sg1 Sh3 Je3 Pb3 c5 h4 (10), čKe4 Ve5 Vf7 Jc6 Pf4 g6 (6) – dvojťažka, 1315: bKd7 Dh2 Vh6 Sb2 Je1 Jf6 Pc4 d6 g3 g4 (10), čKe5 Jc3 Jd4 Pb3 c5 e4 g5 (7) – dvojťažka.

V č. 1314 si nezabudnite všimnúť okrem riešenia aj zdanlivé hry 1...Jb4, Vd7, Kd4. Zaujímavé č. 1315 okrem riešenia obsahuje aj dva tematické zvodníky. Obe skladby sú predposlednými dvoma súťažnými problémami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá sa skončí v nasledujúcej rubrike. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme po krátkej prestávke dňa 11. augusta 1983.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1293 (Valuška) z 28. 4. 1983. Zdanlivé hry 1...d3, Je4 2.Jf6, Db3 mat. Zvodník 1.De2? hr. 2.Jf6 mat, 1...d3, Je4 2.D:d3, Dc4 mat, viazne na 1...Vh6! Zvodník 1.Dd2? hr. 2.Jc3 mat, 1...d3, Je4 2.D:d3, Je3 mat, viazne na 1...Ke4! Rieši 1.Df2 hr. 2.Df5 mat, 1...d3, Je4 2.Jc3, Df7 mat. Vzdušná konštrukcia bez bielych pešiakov robí dobrý umelecký dojem (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1294 (Mihalčo) z 5. 5. 1983. Zdanlivé hry 1...J6:d4, J2:d4, Jc5, Jc3 2.Jd2, Je5, V:c5, V:c3 mat. Pokusy 1.Sb2(a1)?, Sb6?, S:a7? viaznu postupne na 1...Jc5!, a:b6!, V:a7! Rieši 1.Se3 hr. 2.Jd2 mat a 2.Je5 mat, 1...Jc3, Jc5 2.Je5, V:c5 mat. Jednoduchá skladba s dvojitou hrozbou bez hlbšieho obsahu (M. Bednár, Kurima). Zablyslo sa, ale nezahrmelo (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1295 (Antonov a Šedej) z 5. 5. 1983. Zdanlivé hry 1...S:e5, S:e3 2.g7, d3 mat. Zvodník 1.Dc5? hr. 2.g7 mat a 2.d3 mat, 1...S:e5, S:e3 2.D:e5, D:e3 mat, viazne na 1...Sg3! Rieši 1.Jf7 hr. 2.g7 mat, 1...S:e5, S:e3 2.J:g5, Jd6 mat. Pekná zvodnosť 1.Dc5? a výborný úvodník robia skladbu bohatou a zaujímavou. Možno by sa dal nájsť analogický zvodník 1.Je3? (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred