Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 5. 1983)


 

Problém č. 1294

Ing. Oto Mihalčo, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 1295

Jurij Antonov a

Sergej Šedej, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+9=23)Kontrolná notácia: 1294: bKa3 Vb3 Vb5 Sa4 Sd4 Jf3 (6), čKc4 Ve7 Vh2 Je2 Je6 Pa7 (6) – dvojťažka, 1295: bKa3 Df8 Vd8 Sh7 Sh8 Je3 Je5 Pc2 c3 c4 d2 g2 g4 g6 (14), čKe4 Va7 Sa8 Sf4 Je2 Jh2 Pa5 e6 g5 (9) – dvojťažka.

V č. 1294 si okrem riešenia s tematickou dvojitou hrozbou všimnite aj zdanlivé hry 1...J6:d4, J2:d4, Jc5, Jc3. Č. 1295 obsahuje zdanlivé hry 1...Se5, Se3, tematický zvodník s tematickou dvojitou hrozbou a zdanlivé hry zvodník a riešenie vytvárajú spolu trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–26.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1272 (Groeneveld) z 17. 2. 1983. Zvodník 1.J:e3? hr. 2.De8 mat, 1...V:e3, K:e3 2.V:f4, J:g1 mat, viazne na 1...Jg4! Rieši 1.J:f4 hr. 2.Da4 mat, 1...V:f4, K:f4 2.V:e3, J:f2 mat. Nenáročný obsah – symetrická voľná zámena matov (L. Salai, Martin). Žiaľ pozícia tejto skladby je ilegálna, pretože čierny pešiaci museli brať najmenej 6 bielych kameňov, čo spolu s 11–timi bielymi kameňmi na diagrame dáva súčet 17, čo nie je možné. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo 15 riešiteľom: Bandžuch, Brachtl, Červenka, Földesi, Gönczölová, Gvozdják, Kovalič, Macko, Medovič, Mikuš, Nagy, Revay, Skoba, Török a Trubač.

Riešenie problému č. 1273 (Kovalev) z 17. 2. 1983. Zvodník 1.Vc5? hr. 2.Sc3 mat, 1...Je4 2.Se3 mat, viazne na 1...Jc4! Zvodník 1.Ve5? hr. 2.Se3 mat, 1...Jc4 2.Sc3 mat, viazne na 1...Je4! Rieši 1.Jf4 tempo, 1...Jc4, Je4, c5 2.V:c4, Jf3, Sc3 mat. Hanneliusová téma spojená s dvoma zámenami matov a jednou zámennou obrany, pričom v riešení je prekvapujúca tempova hra (M. Bednár, Kurima). Paradoxy vo vzdušnej konštrukcii, ale v tieni drsných ťahov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred