Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 5. 1983)


Problém č. 1296

Viktor Vovnejko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+4=11)


Problém č. 1297

Viktor Vovnejko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)Kontrolná notácia: 1296: bKb2 Dg5 Se1 Pb4 c4 f5 f6 (7), čKa4 Ja1 Pa5 b5 (4) – dvojťažka, 1297: bKe1 Dh3 Ve8 Sb6 Sh1 Jc8 Jf3 Pb3 f2 g3 h4 (11), čKd5 Vh6 Sc7 Jb8 Jc3 Pe5 h5 (7) – dvojťažka.

V č. 1296 si nezabudnite všimnúť okrem riešenia aj dva tematické zvodníky a v každej fáze tematické obrany 1...a:b4, b:c4, Jc2. V č. 1297 od toho istého autora žijúceho v Taškente si všimnite zdanlivé hry 1...Kc6, Ke4 2.Jd4, J:e5 mat, ktoré sa po správnom úvodníku recipročne zamenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1274 (Leun) z 24. 2. 1983. Zdanlivé hry 1...d4, f4 2.Da8, D:g6 mat. Zvodník 1.Jc6? hr. 2.Sd3 mat, viazne na 1...d4! Zvodník 1.J:g6? hr. 2.Sf3 mat, viazne na 1...f4! 1.D:e6 hr. 2.D:d5 mat, 1...d4, f4 2.Sd3, Sf3 mat. Dombrovskisova téma spojená so zámenou matov, avšak už s neoriginálnou schémou (M. Bednár, Kurima). Symetrická moderna (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1275 (Lobusov a Leun) z 24. 2. 1983. Autorom zamýšľané riešenie 1.Ve5 je znehodnotené vedľajším riešením 1.J:e7 hr. 2.Je4 mat a 2.f3 mat. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo 20 riešiteľom: Bandžuch, Bednár, Bidleň, Brnák, Dulla, Földesi, Gašparovič, Gocník, Hrušovský Chudý, Jankovič, Kliment, Kovalič, Lukáč, Matoňák, Medovič, Mikuš, Revay, Svoboda a Trubač.

* Šachový zväz NDR vypisuje 11. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek na ľubovoľnú tému. Rozhodcom turnaja je S. Dittrich, NDR (počet a výška cien nie je oznámená). Skladby (najviac 3 od jedného autora) treba zaslať najneskôr do 31. marca 1984 na adresu usporiadateľa: Horst Böttger, Goethestrasse 22, 9417 Zwönitz, NDR.


Vzad << >> Vpred