Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 2. 1983)


 

Problém č. 1274

Jevgenij Leun, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)


Problém č. 1275

Andrej Lobusov a

Jevgenij Leun, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+7=20)Kontrolná notácia: 1274: bKh1 De8 Vd1 Vf1 Se2 Jd7 Je5 Pd6 (8), čKe4 Sf6 Ja4 Jg8 Pd5 e3 e6 f5 g5 g6 (10) – dvojťažka, 1275: bKa5 Dd8 Va4 Ve6 Sg1 Sh1 Jd2 Jf5 Pc6 d5 d7 f2 f4 (13), čKc5 Vg8 Sa2 Jc7 Jg6 Pd3 e7 (7) – dvojťažka.

Obe dnešné skladby obsahujú okrem riešenia a dvoch tematických zvodníkov aj zdanlivé hry: č. 1274 1...d4, f4 2.Da8, D:g6 mat a č. 1275: 1...S:d5, J:d5 2.f3, Je4 mat. V oboch tematických zvodníkoch každej skladby si nezabudnite všimnúť aj hrozby.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1251 (Berg) z 9. 12. 1982. Zdanlivé hry 1...S:e5+, Sc2, Sd7 2.D:e5, Dd7, D:d7 mat. Rieši 1.Jd6 hr. 2.Jf5 mat, 1...S:e5, Sc2, Sd7 2.Dg1, Jb5, Jb3 mat. Nenáročná skladba s dobrým úvodníkom (L. Salai, Martin). Myslím si, že originalita tejto skladby je sporná (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1252 (Apró) z 9. 12. 1982. Zvodník 1.Vd2? hr. 2.d:e4 mat, 1...Se6, J5e6, J7e6, Vh2, Sb7 2.Jb7, J:e4, Jf5, J:c8, Vd7 mat, viazne na 1...Jf5! Rieši 1.Vh6 hr. 2.Se5 mat, 1...Se6, J7e6, V:h6, V:e7, Sd7 2.J:e4, Jf5, J:c8, Vc6, V:d7 mat. Zámena rovnakých obranných motívov vo zvodníku a riešení (L. Salai, Martin). Skladba postráda ucelenosť a po konštrukčnej stránke vadí najmä bSa1 ktorý vo zvodníku 1.Vd2? nehrá (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1253 (Pokornyj) z 16. 12. 1982. Pokusy 1.Dc6?, Jc5?, J:f2? V:e5? viaznu postupne na 1...Jb2!, Dg4!, D:f2!, f:e2! Rieši 1.Jf4 hr. 2.Dd5 mat, 1...f:e2, Dg8, Je3, Jc3 2.Jg:e2, J:f3, Sc3, e3 mat. Bez kompozičného vzruchu (L. Salai, Martin). Jednoduchá skladba s pokusmi jazdca (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred