Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 2. 1983)


Problém č. 1272

Cornelis Groeneveld, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)


Problém č. 1273

S. Kovalev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 1272: bKg6 Da8 Ve1 Vh4 Sb1 Sc3 Je2 Jg4 Pa3 d5 d6 (11), čKe4 Vf3 Vg1 Jf2 Pd3 d7 e3 f4 f6 g3 g7 (11) – dvojťažka, 1273: bKa8 Vc1 Ve1 Sd2 Sf1 Jd3 Jh4 Pd7 (8), čKd4 Vf6 Ja5 Jg5 Pc6 c7 f7 (7) – dvojťažka.

Č. 1272 obsahuje voľnú zámenu dvoch matov po zvodníku. V č. 1273 si okrem riešenia všimnite aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1248 (Matrionin) z 25. 11. 1982. Autorom zamýšľané riešenie 1.f:e6 znehodnocuje vedľajšie riešenie 1.Jc6+ Kc4 2.d3 mat. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo 20 riešiteľom: Bandžuch, Baránek, Bednár, Červenka, Dulla, Frimmel, Gvozdják, Horváth, Hrušovský, J. a B. Kollár, Kovács, Kovalič, Klimant, Mikuš, Puškáš, Rehák, Salai, Trubač a Urgošík.

Riešenie problému č. 1249 (Tkačenko) z 2. 12. 1982. Zdanlivé hry 1...D:h5, Db4 2.e:f8D, e:f8J mat. Rieši 1.Jd6 hr. 2.Df7 mat, 1...D:h5, Db4 2.e:f8J, e:f8D(S) mat. Jednoduchá recipročná zámena matov s premenou bieleho pešiaka na dámu a jazdca (M. Bednár, Kurima). Schéma recipročnej zámeny matov s premenou bieleho pešiaka na dámu a jazdca a naopak nie je nová, ale skladba je obdivuhodne vzdušná a varianty jednotné (P. Gvozdják, Bratislava). Vzájomná zámena dvoch matov. V riešení rozptyľuje nepresná determinácia premeny pešiaka na dámu alebo strelca (L. Salai, Martin). Duál nepovažujeme za škodlivý, a preto ho ani nebodujeme. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1250 (Vasilenko a Dzekcer) z 2. 12. 1982. Zdanlivé hry 1...e5, J:e3, S:g2, g:f4, Dd3 2.Dd5, Jc3, S:g2, V:f4, S:d3 mat. Zvodník 1.J:e6? hr. 2.Dd5 mat, 1...S:e6, g4, Jc3(e3) 2.V:e6, Vf4, J:c3 mat, viazne na 1...Dd3! Zvodník 1.Db7? hr. 2.V:e6 mat, 1...e5, Ke5 2.V:c7, Vc5 mat, viazne na 1...J:f7! Rieši 1.Jd5 hr. 2.Jf6 mat, 1...e5, J:e3, S:g2, e:d5 2.Jc5, Jdc3, V:e6, D:d5 mat. Bohatá škála šachových prvkov (L. Salai, Martin). Zámena matov s hrozbovými paradoxmi (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred