Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 2. 1983)


Problém č. 1270

Imants Kulis, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 1271

G. Pokornyj, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 1270: bKh8 Da8 Ve4 Ve6 Sa1 Sf7 Pe2 f2 g3 (9), čKf5 Vc1 Vd1 Sc2 Jd2 Pe5 g5 h5 (8) – dvojťažka, 1271: bKh5 Df8 Vd5 Sa6 Sa7 Jc7 Jh3 Pa5 c3 e5 g4 (11), čKe4 Ve3 Sg5 Pd3 e2 e6 g3 h6 (8) – dvojťažka.

Po č. 1268 (Holzhausen): bKg2 Df1 Vd8 Sh2 Pa4 (5), čKb7 Sa7 (2) – mat 2. ťahom a č. 1269 (Bettmann): bKh8 De3 Vh6 Sg3 Jf6 (5), čKf7 Pe7 (2) – mat 2. ťahom, pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž o hodnotnú šachovú literatúru vypísanú v minulej rubrike ďalšími dvoma súťažnými skladbami: v č. 1270 si všimnite dva tematické zvodníky a ich vyvrátenia, ktoré sa v riešení objavia práve po týchto obranách ako maty. Č. 1271 má podobný obsah, no naviac obsahuje aj zdanlivé hry 1...Vf3, e:d5.

Riešenie všetkých štyroch skladieb č. 1268 až 1271 môžete ešte stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, 812 69 Bratislava, Žabotova 2, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1246 (Antonov) z 18. 11. 1982. Zvodník 1.Db3? hr. 2.De3 mat, 2.Je2 mat a 2.Je6 mat, viazne na 1...Jf4! Zvodník 1.Dh3? hr. 2.De3 mat, 1...Sd3, Jc4, J:f4, Jd5 2.D:d3, Je2, Dh8, Je6 mat, viazne na 1...Sf3! Rieši 1.S:b5 hr. 2.Je2 mat, 1...Sd3, Jc4, J:f4 2.De3, D:c4, Df6 mat. Dombrovskisova téma spojená so zámenou matov (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1247 (Prins) z 25. 11. 1982. Zvodník 1.c3? hr. 2.Vc2 mat, 1...Sd4 2.Jc4 mat, viazne na 1...Vd4! Zvodník 1.c4? hr. 2.Vc2 mat, 1...Vd4 2.Sc3 mat, viazne na 1...Sd4! Rieši 1.c:d3 hr. 2.Vc2 mat, 1...Vd4, Sd4 2.Sc3, Jc4 mat. Pekné spracovanie témy Grimshaw spojené s tematickým vyvrátením zvodníkov s jednotnou hrozbou (M. Bednár, Kurima). Neúplná téma Albino v prvom ťahu spojená s témou Grimshaw (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred