Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 4. 1983)


Problém č. 1292

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+7=19)


Problém č. 1293

Ján Valuška, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+8=13)Kontrolná notácia: 1292: bKc5 Df8 Vd2 Sa1 Jd1 Jh4 Pb6 d6 e5 f2 f7 g3 (12), čKe4 Sh1 Je7 Jg8 Pb7 f5 g6 (7) – dvojťažka, 1293: bKb4 Db2 Sd7 Jd1 Jg4 (5), čKd5 Vh5 Ja8 Jg5 Pb3 d4 d6 h3 (8) – dvojťažka.

V oboch skladbách dvoch popredných slovenských šachových skladateľov sú spracované príbuzné témy: č. 1292 obsahuje dva tematické zvodníky, v ktorých si všimnite hrozbu a vyvrátenie – v riešení po obranách, ktoré vo zvodníku boli vyvrátením vyjde jedna z hrozieb (Hanneliusova téma), č. 1293 okrem dvoch zvodníkov, v ktorých si tiež všimnite hrozbu, obsahuje aj zdanlivé hry 1...d3, Je4 (dvojnásobná Dombrovskisova téma). Tešíme sa tiež na Vaše komentáre k obom skladbám.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1270 (Kulis) z 10. 2. 1983. Zvodník 1.Vd6? hr. 2.Sg6 mat, 1...J:e4 2.Dc8 mat, viazne na 1...S:e4! Zvodník 1.Vc6? hr. 2.Sg6 mat, 1...S:e4 2.Dc8 mat, viazne na 1...J:e4! Rieši 1.Dc8 hr. 2.Sg6 mat, 1...S:e4, J:e4, K:e4 2.Vc6, Vd6, V:e5 mat. Výrazne stvárnená téma sovietskeho skladateľa Vladimirova (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1271 (Pokornyj) z 10. 2. 1983. Zdanlivé hry 1...Vf3, e:d5 2.Db4, Df5 mat. Zvodník 1.Vc5? hr. 2.Da8 mat a 2.Sb7 mat, viazne na 1...Vf3! Zvodník 1.Vb5? hr. 2.Da8 mat a 2.Sb7 mat, viazne na 1...d2! Rieši 1.Da8 hr. 2.Vc5 mat a 2.Vb5 mat, 1...d2, Vf3, Kf3, e:d5 2.Vc5, Vb5, V:d3, D:d5 mat. Téma Bannyj spojená s dvoma dvojfázovými zámenami matov, ale už v bežnom spracovaní (M. Bednár, Kurima). Banného téma spojená s témou Fleck – dvojité hrozby vo zvodníkoch sú však nutným zlom (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred