Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(2. 12. 1982)


 

Problém č. 1249

Sergej Tkačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 1250

Anatolij Vasilenko a

Abram Dzekcer, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)Kontrolná notácia: 1249: bKd8 Dh5 Vd1 Ve8 Sa3 Sa4 Jd5 Jf7 Pe7 (9), čKe6 Dh4 Sb1 Jf8 Pe5 f5 (6) – dvojťažka, 1250: bKe7 Db5 Vc6 Vf7 Sa7 Sf1 Ja4 Jf4 Pc4 e3 g2 (11), čKe4 Db1 Vh5 Sh3 Jd1 Jh8 Pb2 c7 e6 g5 g6 (11) – dvojťažka.

V č. 1249 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...D:h5, Db4 (recipročná zámena dvoch matov). Č. 1250 od dvojice známych kijevských šachových skladateľov obsahuje zdanlivé hry 1...e5, J:e3, S:g2, g:f4, Dd3 aj dva tematické zvodníky, ktorých hrozby sa objavia ako maty v riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1231 (Meľničenko) z 30. 9. 1982. Zvodník 1.Je7? hr. 2.J:c6 (A) mat a 2.J:f5 (B) mat, viazne na 1...Vf6! Zvodník 1.Jge5? hr. 2.J:c6 (A) mat a 2.J:f3 (C) mat, viazne na 1...J:d2! Rieši 1.Jh4 hr. 2.J:f5 (B) mat a 2.J:f3 (C) mat, 1...J5:h4, J3:h4 2.Se3, Se5 mat. V mereditke spracovaná cyklická zámena dvoch hrozieb, ale skladba má trochu analogický obsah (M. Bednár, Kurima). Dvojťažka bez potrebnej fantázie (P. Gvozdják, Bratislava). Prelínanie dvojitých hrozieb typu 2 (AB–AC–BC), pričom dvojka symbolizuje, že sa jedná o hrozby (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1232 (Dittrich) z 30. 9. 1982. 1.Sb7 hr. 2.De4 mat, 1...Vf5 (A, B), Jc3 (B, C), d5 (C, A), Sf5 (A, D), f5 (D, B), Jd6 (B, A) 2.D:e8, d4, Jc6, Dg3, J:d7, Vc5 mat, kde A je škodlivý motív blokovania, B – prerušenie pôsobnosti (chodu), C – zrušenie krytia a D – uvoľnenie pôsobnosti. Veľmi originálne spracovanie zámeny škodlivých motívov typu AB–BC–CA a AD–DB–BA (M. Bednár, Kurima). Jemné stvárnenie dvoch cyklov dvojitých škodlivých motívov (L. Salai, Martin). Snáď najväčším problémom pre autora tejto pozoruhodnej skladby bolo vyhnúť sa vedľajším riešeniam (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred