Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 3. 1983)


Problém č. 1276

Ján Dučák, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 1277

Džemal Machatadze, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)Kontrolná notácia: 1276: bKc5 Dh4 Vd4 Sa8 Jf4 Pc2 e4 g6 h5 (7), čKe5 Pd3 e7 f5 f7 g7 h6 (7) – dvojťažka, 1277: bKg8 Vb6 Ve6 Jc3 Jc8 Pb3 c6 d2 e3 (9), čKc5 Dh5 Sd3 Pe4 g6 h6 (6) – dvojťažka.

Odchovanec kežmarského kompozičného šachového krúžku, Ján Dučák sa dnes v Hlase ľudu predstavuje dobrou dvojťažkou, ktorá obsahuje tri tematické zvodníky, pričom vo dvoch si všimnite aj hrozby a vyvrátenia (Hanneliusova téma). Na rovnakú tému je komponovaná aj skladba č. 1277 od známeho gruzínskeho šachového skladateľa. Napíšte nám okrem riešenia aj, ktorá skladba sa vám viac páčila.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1254 (Lobusov) z 16. 12. 1982. Zvodník 1.Vg4? hr. Dd4 (A) mat, 2.Df4 (B) mat a 2.Dd6 (C) mat viazne na 1...Vb1! Zvodník 1.Je6? hr. 2.Dd4 (A) mat, 1...Kf6 2.Df4 (B) mat, viazne na 1...Kd5! Zvodník 1.Sc1? hr. 2.Df4 (B) mat, 1...Kf6, 2.Dd6 (C) mat, viazne na 1...Df6! Rieši 1.Sg6 hr. 2.Dd6 (C) mat, 1...Kf6 2.Dd4 (A) mat. Duál po 1...Kd5 2.Dc5 mat, 2.Dd6 mat a 2.De4 mat nepovažujeme za tematický a preto ho ani nebodujeme. Komplikovaný konštrukčný zámer (L. Salai, Martin). Pekná skladba dobrej konštrukcie obsahujúca hrozbové hry, keď maty vo zvodníkoch vyjdú ako maty v riešení (M. Bednár, Kurima). Le Grandova téma v cyklickej forme. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1255 (Meľnikov) z 22. 12. 1982. Zvodník 1.S:d5? hr. 2.Se4 mat (A), 1...J~ 2.Jd3 mat (B), viazne na 1...Vb6! Zvodník 1.Sh3? hr. 2.Jd3 mat (B), 1...e:d4 2.J:d4 (C) mat, viazne na 1...Vb6! Rieši 1.d:e5 hr. 2.Jd4 mat (C), 1...d4 2.Se4 mat (A). Cyklická hra bielych hrozieb a matov v účelnom spracovaní (M. Bednár, Kurima). Obrana 1...Vb6! žaluje (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred