Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 5. 1983)


Problém č. 1298

Antonio Piatesi, Taliansko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 1299

Antonio Piatesi, Taliansko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 1298: bKh5 Dd4 Ve7 Vg6 Jc2 Jg5 Pe6 f3 g3 (9), čKf5 De2 Va4 Sd2 Je5 Pa5 g4 g7 h3 (9) – dvojťažka, 1299: bKd1 Db6 Vc2 Ve8 Sd6 Sf5 Jc5 Jd4 Pc3 d7 g2 (11), čKe3 Dc8 Vh8 Jb3 Jg1 Pb7 e6 f4 f7 (9) – dvojťažka.

Nestor talianskych šachových skladateľov – Antonio Piatesi (narodený 26. 9. 1903) žijúci v Bologne patrí dnes už k najstarším žijúcim a stále tvoriacim šachovým skladateľom Talianska. V oboch jeho dnešných skladbách si všimnite okrem riešenia aj tematický zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1276 (Dučák) z 3. 3. 1983. Zvodník 1.c:d3? hr. 2.Vd5 mat, viazne na 1...e6! Zvodník 1.Sd5? hr. 2.Jd3 mat, viazne na 1...f:e4! Zvodník 1.Jd5? hr. 2.De7 mat, 1...e6, f:e4 2.Df4, De4 mat, viazne na 1...f6! Rieši 1.Vd7 hr. 2.V:e7 mat, 1...e6, f:e4 2.Jd3, Vd5 mat. Hanneliusova téma v úspornom podaní (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1277 (Machatadze) z 3. 3. 1983. Zvodník 1.Vd6? hr. 2.Ja4 mat, 1...Dd5+ 2.V:d5 mat, viazne na 1...Sc4+! Zvodník 1.V:e4? hr. 2.b4 mat, 1...Sc4+ 2.V:c4 mat, viazne na 1...Dd5+! Rieši 1.c7 hr. 2.Vec6 mat, 1...Sc4, Dd5 2.b4, Ja4 mat. Zaujímavá koncepcia Hanneliusovej témy s jemnou dávkou symetrie. Zmena motivácie tematických ťahov čierneho je korením skladby (L. Salai, Martin). Č. 1276 má krajšie pokusy s blokovaním polí d3 a d5. Zato č. 1277, hoci má hrubé vyvrátenia šachmi, obsahuje vo zvodnostiach aj zámeny matov. Bohužiaľ, v oboch skladbách je vopred "všetko pripravené" (P. Gvozdják, Bratislava). Skladba č. 1276 je pre stiesnenú pozíciu čierneho ľahko riešiteľná. Skladba č. 1277 je riešiteľsky pôsobivejšia (Fr. Jankovič, Bratislava). Mne sa rovnako páčili obe skladby (Ľ. Gocník, Levice). Skladba č. 1277 sa mi páčila viac už len preto, že má krajší úvodník a naviac aj kombinačne je lepšia (J. Košár, Matejovce). Skladba č. 1276 nášho skladateľa Dučáka je lepšia už len preto, lebo je to naša skladba (J. Štefanec, Trenčín). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred