Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 5. 1983)


Problém č. 1300

Dr. Andrej Spóner, ČSSR

Magyar Sakkvilág, 1913

Mat 4. ťahom (4+1=5)


Problém č. 1301

Siegfried Brüchner, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: 1300: bKc3 Sd6 Jc2 Je3 (4), čKe4 (1) – štvorťažka, 1301: bKh5 Dg1 Va3 Vd2 Sc4 Sc7 Je3 Jf7 Pg3 (9), čKd4 Va8 Ve8 Sa6 Jd3 Jf8 Pc5 e4 (8) – dvojťažka.

V jubilejnej skladbe č. 1300 od Dr. Andreja Spónera (1841–1917), nestora slovenských šachových skladateľov, nájdete len jeden variant, ktorý je však zakončený modelovým matom (za správne riešenie priznávame 4 body). Č. 1301 obsahuje tému pokusov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1278 (Alexejev) z 10. 3. 1983. Zvodník 1.Kf3? hr. 2.Vd1 mat, viazne na 1...e4+! Zvodník 1.V:e5? hr. 2.Dd2 mat, viazne na 1...Kd3! Zvodník 1.Jb1? hr. 2.Dd6 mat, viazne na 1...Kd5! Rieši 1.J:c4 tempo, 1...e4, Kd3, Kd5 2.Vd1, Dd2, Dd6 mat. Trojnásobná Dombrovskisova téma v jednoduchom podaní, pričom ani úvodník nepôsobí dobrým dojmom (M. Bednár, Kurima). Trojnásobná hrozbová téma nie bez konštrukčných problémov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1279 (Markovskij) z 10. 3. 1983. Zdanlivá hra 1...d:e5 2.Vc5 mat. Zvodník 1.Df5? hr. 2.e6 mat, 1...Sf4, d:e5 2.Jb4, D:e5, viazne na 1...g6! Zvodník 1.Sb7? hr. 2.c7 mat, 1...Ja7 2.V:d4 mat, viazne na 1...Jac7! Zvodník 1.e6? hr. 2.Df5 mat, 1...Sf4 2.Jb4 mat, viazne na 1...Ke5! Zvodník 1.c7? hr. 2.Sb7 mat, 1...Ja7 2.V:d4 mat, viazne na 1...Kc6? Rieši 1.Jc5 hr. 2.De4 mat, 1...d:e5, d:c5 2.De6, V:c5 mat. Päťnásobné hrozbové paradoxy, no napriek tomu skladba pôsobí neuceleným dojmom (M. Bednár, Kurima). Riešiteľsky ťažká skladba, na ktorej sa "potklo" pomerne veľa dobrých riešiteľov. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* S. Brnák, Bátovce. Celkove ste v dlhodobej riešiteľskej súťaži (1217–1267) získal 134 bodov. Vaše meno vypadlo zo zoznamu riešiteľov na ostatných miestach.

* V Bátovciach dňa 26. 3. 1983 vo veku 54 rokov náhle zomrel náš dlhoročný stály riešiteľ, Michal Medovič.


Vzad << >> Vpred