Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(2. 6. 1983)


Problém č. 1302

Ing. Jaroslav Brada a

Alexander Fica, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Venované Ing. B. Formánkovi

Mat 2. ťahom (7+8=15)


 

 

Problém č. 1303

Ing. Bedrich Formánek, ČSSR

1458 Šachmaty 12. 1962

Mat 3. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 1302: bKc8 Db5 Ve7 Sb3 Sg1 Jf1 Jf4 (7), čKe1 De4 Va7 Sh3 Jb8 Pb6 b7 f5 (8) – dvojťažka, 1303: bKh2 Va4 Vf6 Sb8 Sh7 Ja8 Jd8 Pb3 b5 c5 g2 (11), čKd5 Sc3 Se2 Jh3 Pc4 d4 e3 e7 f7 (9) – trojťažka.

6. júna 1983 sa dožíva 50–tich rokov významný predstaviteľ československého kompozičného šachu, Doc. Ing. Bedrich Formánek, CSc. Narodil sa 6. júna 1933 v Tábore a od roku 1937 trvalo žije v Bratislave. Už ako 15–ročný sa začal zaujímať o kompozičný šach, práve v období, keď situácia v československej kompozícii nie je veľmi uspokojivá – doznieva sláva českej školy úlohovej, niet literatúry, niet funkcionárov a aj šachových skladateľov na Slovensku možno spočítať na prstoch jednej ruky. A práve vtedy sa Formánek zapojil do kompozičného života s plnou silou. V roku 1949 uverejňuje ako 16–ročný svoju prvotinu, v roku 1950 sa stal redaktorom šachovej rubriky, v roku 1952 stal pri zrode slovenskej kompozičnej organizácie, v roku 1957 mu vyšla jeho prvá kompozičná kniha: 353 šachových problémov – dnes už antikvariátna cennosť. V priebehu svojej činnosti napísal dodnes Formánek asi 2350 šachových rubrík a pod jeho vedením uverejnilo svoju prvotinu vyše 250 začínajúcich skladateľov – to je výsledok, ktorý nepotrebuje komentár. Na tak malom priestore, ako je táto rubrika nie je možné vymenovať podrobne všetky zásluhy Bedricha Formánka o kompozičný šach – veď v kompozičnom šachu niet oblasti, ktorej by sa vo svojej činnosti nevenoval – organizátor, funkcionár, redaktor, vychovávateľ, spisovateľ, teoretik, historik, terminológ, skladateľ, rozhodca a prednášateľ – to všetko s veľkou láskou robí Bedrich Formánek – to všetko už vyše 30 rokov slúži hlavne slovenskému kompozičnému šachu. Vyjadrením vďaky k jeho obetavej práci je aj skladba č. 1302 od popredných pražských šachových skladateľov. Č. 1303 je ukážkou z bohatej tvorby jubilanta (celkove uverejnil 244 skladieb). Táto trojťažka bola na majstrovstvách sveta v riešení (Canterbury 1978) pokladaná za veľmi ťažkú, no napriek tomu ju súčasný najlepší riešiteľ na svete – Fín Pauli Perkonoja "zvládol" za 9 minút! Podarí sa to niekomu z Vás skôr?

Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Za č. 1303 možno získať 3 body, no za vynechanie tematického variantu budeme strhávať 1 bod.


Vzad << >> Vpred