Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 8. 1983)


Problém č. 1320

Milan Nemček, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Venované Ing. B. Formánkovi

Mat 2. ťahom (10+3=13)


 

Problém č. 1321

Boris Borovik, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 1320: bKa8 Va6 Vc4 Sd7 Jd4 Jg4 Pa5 d3 d6 e6 (10), čKd5 De1 Sb8 (3) – dvojťažka, 1321: bKd8 Df8 Ve1 Vh3 Sa3 Sf7 Jf2 Jg1 Pb3 h6 (10), čKd4 Va4 Sa1 Sh7 Jc8 Pb5 b6 d7 f6 (9) – dvojťažka.

V č. 1320 venovanom k 50–tim narodeninám Ing. Bedricha Formánka je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov vo forme zdanlivých hier 1...D:e6, S:d6, zvodníka a riešenia. V č. 1321 je spracovaná téma pokusov.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 1301 (Brüchner) z 26. 5. 1983. Pokusy 1.Sa5?, Se6?, Vc2?, Sf4?, Sa2? viaznu postupne na 1...Ve5+!, V:e6!, Sf4+!, Vab8!, Sc4! Rieši 1.Jd6 hr. 2.Jdf5 mat, 1...Ve5+, Sc8, Ke5 2.Jef5, Jf5, Jg4 mat. Nenáročné pokusy zatieňuje skrytý úvodník a zámena matu na šach bielemu kráľovi (L. Salai, Martin). Obtiažna skladba na riešenie pre veľa pokusov, pričom v riešení je dobrý úvodník, ktorý vytvára zámenu matu po zdanlivej hre 1...Ve5+ 2.S:e5 mat (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1302 (Brada a Fica) z 2. 6. 1983. 1.Sa4 hr. (po 1...V:a4) 2.Db1 mat (pomocný modelový mat), 1...S:f1, Sg4 2.Db4, Jg2 mat. Obtiažna skladba na riešenie s mnohými pokusmi, ktoré viaznu na 1...Va4! (M. Bednár, Kurima). Prekrásna väzba nekrytých figúr (Š. Papán, Dolný Kubín). Modelové maty v dvojťažke pripomínajú dávnovek českej školy úlohovej (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž opäť bohato dotovanú hodnotnou domácou a zahraničnou šachovou literatúrou vrátane Albumov FIDE vypíšeme v nasledujúcej rubrike dňa 11. 8. 1983. Prosíme Vás už teraz o jej propagáciu.


Vzad << >> Vpred