Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 8. 1983)


 

Problém č. 1324

František Sabol, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+3=7)


Problém č. 1325

Anatolij Vasilenko a

Jevhen Bohdanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: 1324: bKd4 De1 Sb7 Pa2 (4), čKa4 Pb3 b4 (3) – dvojťažka, 1325: bKh7 Dh5 Vb6 Vd7 Sg8 Pe6 e7 (7), čKf6 Va8 Sa1 Pd6 f7 (5) – dvojťažka.

Po č. 1322 (Bata): bKa6 Da5 Sh2 Sh5 Jg6 (5), čKd7 (1) – mat 2. ťahom a č. 1323 (Firbás): bKa4 Df6 Jc4 Pb3 e4 (5), čKc5 Sc7 (2) – mat 2. ťahom, pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž o hodnotné ceny vypísané v minulej rubrike ďalšími dvoma hodnotnými skladbami. V miniatúrke č. 1324 si okrem riešenia všimnite tematický zvodník a modelové maty. V modernom č. 1325 si všimnite zdanlivé hry 1...K:e6, d5, pričom maty zo zdanlivých hier sa objavia ako hrozby vo zvodníku a riešení.

Riešenie všetkých štyroch skladieb č. 1322–1325 môžete ešte stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1303 (Formánek) z 2. 6. 1983. 1.V:f7 hr. (napr. po 1...Jg5) 2.Vf5+ Ke4 3.V:g5 mat, 1...e6 2.Jb7 e5 3.Jc7 mat, 1...e5 2.Sa7 e4 3.Vf5 mat, 1...Jf4 2.Vf5+ Ke4 3.Ve5 mat, 1...Sd3 2.V:e7+ K:c5 3.Ve5 mat, 1...Sg4 2.b:c4 K:c5 3.Jb7 mat, 1...d3 2.b:c4+ K:c5 3.Je6 mat (veľa dobrých riešiteľov stratilo 1 bod, keď v tomto variante uvádzali chybné pokračovanie 2.V:c4? Se5+!). Veľmi ťažká skladba s peknou hrou, keď v obsahu sú použité skryté tiché ťahy (M. Bednár, Kurima). Zvodníkov veľa, ale iba jedno riešenie – preto ozaj ťažké (Š. Papán, Dolný Kubín). Zaujímavá trojťažka so sériou blokovania polí matovej siete. Úvodník berie čierneho pešiaka a predsa je dokonalý (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1304 (Tkačenko) z 9. 6. 1983. Zvodník 1.Ve2? tempo, 1...K:e5, Kd3, J~ 2.Dd5, Vd2, Dc4 mat, viazne na 1...Jd5! Rieši 1.Vf3 tempo, 1...K:e5, Kd3, J~ 2.Sf6, Dc4, Dd5 mat. Príjemná spomienka na minulé časy (P. Gvozdják, Bratislava). Hospodárne vylúpnuté jadro z náročnejších skladieb (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred