Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 10. 1983)


 

Problém č. 1344

Marián Križovenský, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)

2 riešenia


Problém č. 1345

Sergej Burmistrov a

Jevgenij Permiakov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+7=20)

 Kontrolná notácia: 1344: bKf4 Dh5 Vb6 Vc4 Sd6 Jc5 Jf7 Pd3 e2 f2 f5 (11), čKd5 Vb1 Sa4 Se7 Ja6 Jh6 Pe3 f6 g4 (9) – dvojťažka (2 riešenia), 1345: bKa3 Dg7 Vc3 Ve1 Sa8 Sf8 Jd1 Jd3 Pa5 b3 c6 d7 f3 (13), čKd4 Sb8 Sg4 Ja6 Je5 Pc4 d6 (7) – dvojťažka.

V č. 1344 je spracovaná vo forme dvoch riešení (každé hodnotíme 2 bodmi) zámena obranných motívov typu OM–23–33. Č. 1345 obsahuje dva tematické zvodníky, v ktorých si všimnite hlavne hrozbu, ktorá sa v riešení objaví ako mat.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1325 (Vasilenko a Bohdanov) z 18. 8. 1983. Zdanlivé hry 1...K:e6, d5 2.Vb:d6, e:f7 mat. Zvodník 1.Vb:d6? hr. 2.e:f7 mat, 1...Va6, f:e6 2.e8J, V:e6 mat, viazne na 1...Se5! Rieši 1.e:f7 hr. 2.Vb:d6 mat, 1...Va6, Se5 2.f8D(V), Dg6 mat. Nenáročná zábava s dvoma ťahmi bieleho (P. Gvozdják, Bratislava). Zaujímavá a úsporná trojfázová skladba (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1326 (Viksna) z 25. 8. 1983. Zvodník 1.Sg7? hr. 2.Vd4 mat, viazne na 1...e5! Zvodník 1.Dd1? hr. 2.V:e3 mat, viazne na 1...Jd5! Rieši 1.Sb1 hr. 2.Df4 mat, 1...e5, Jd5, S:d3 2.Vd4, V:e3, D:d3 mat. Vyzerá to na originálne spracovanie Dombrovskisovej témy s veľmi dobrou konštrukciou (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Za účasti 21 najlepších riešiteľov sa uskutočnilo v dňoch 15.–16. 10. 1983 vo Vrútkach majstrovstvo Slovenska v riešení šachových problémov. Súťažilo sa podľa pravidiel majstrovstiev sveta (za riešenie hocijakej skladby bolo možné získať iba 1 bod, t. j. hodnotilo sa len jedno riešenie a žiadne nekorektnosti pri rôznom časovom limite). Majstrom Slovenska sa stal Ľubomír Širáň z Lovče s plným bodovým ziskom 12 bodov pred Jánom Valuškom zo Zvolena (9 bodov) a Emilom Klemaničom (7,5 boda) z Košíc. Súťaž bola po organizačnej stránke veľmi dobre pripravená aj vďaka obetavým funkcionárom TJ Lokomotíva Vrútky.


Vzad << >> Vpred