Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 3. 1983)


Problém č. 1278

J. Alexejev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 1279

Grigorij Markovskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)Kontrolná notácia: 1278: bKg3 Db4 Ve1 Vh4 Ja3 Jg6 Pb3 b6 f5 (9), čKd4 Jg4 Pb5 c4 c6 e5 (6) – dvojťažka, 1279: bKb3 Dg6 Vc4 Sa6 Sb6 Jd3 Pa5 c6 e5 g4 (10), čKd5 Sd2 Ja8 Jb5 Pd4 d6 g5 g7 (8) – dvojťažka.

V č. 1278 si všimnite v troch tematických zvodníkoch hrozby a vyvrátenia. V riešení sa hrozby objavia ako maty po obranách, ktoré boli vo zvodníkoch vyvráteniami. V č. 1279 si všimnite päť tematických zvodníkov a tiež ich hrozby a vyvrátenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1256 (Kuzovkov) z 22. 12. 1982. Zdanlivé hry 1...Kc4, D:c3, Jg2 2.J:b6 (A), D:e5 (B), Se6 (C) mat. Rieši 1.Jf5 hr. 2.Je3 mat, 1...Kc4, D:c3, Jg2 2.Se6 (C), J:b6 (A), D:e5 (B) mat. Lačného téma s jedným voľným poľom v dobrej konštrukcii (M. Bednár, Kurima). Lačného téma v plnej zložitosti s tradičným jazdcovým úvodníkom (L. Salai, Martin). Známa schéma priväzovania čiernych figúr po ťahu kráľa (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1257 (Kutukov) z 29. 12. 1982. Zdanlivé hry 1...Sh4, f2, c4 2.Dd5 (A), Jd2 (B), De5 (C) mat. Rieši 1.Jd3 hr. 2.Jf2 mat, 1...Sh4, f2, c4 2.Jd2 (B), De5 (C), Dd5 (A) mat. Klasické spracovanie Lačného témy, žiaľ málo sa líši od prototypu prvej Lačného skladby: I. cena, Memoriál Przepiórka, C. 1. 11. 1949 (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1258 (Udarcev) z 29. 12. 1982. Pozícia A: 1.Dd1 tempo, 1...Ke4, Ke6, Kg4, Kg6 2.Sc2 (A), Sd7 (B), Jd4 (C), Jh4 (D) mat. Pozícia B: 1.Dh1 tempo, 1...Ke4, Ke6, Kg4, Kg6 2.Jh4 (B), Jd4 (C), Sd7 (B), Sc2 (A) mat. Symetrická bravúra Lačného témy v spojení s témou hviezdice pripomínajúca Valuškove práce (L. Salai, Martin). Elegantná práca (M. Méri, Dunajská Streda). Správne nás však upozornil Peter Gvozdják z Bratislavy a Bohumil Moravčík z Banskej Bystrice, že v tejto skladbe ide "len" o dvojnásobnú recipročnú zámenu, pretože ak si rozpíšete varianty v oboch riešeniach, ľahko zistíte, že sa nedajú zapísať cyklicky! Maximálne bolo možné získať 4 body.

* Milan Revay (Spišská Nová Ves). Po prekontrolovaní Vášho riešenia problému č. 1248 (Matrionin) Vám priznávame 4 body.


Vzad << >> Vpred