Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 3. 1983)


Problém č. 1280

Marcel Tancau, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)

 


Problém č. 1281

Ing. Ján Kovalič, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+11=21)

A. Diagram B. Vb4–h4Kontrolná notácia: 1280: bKa8 Dg4 Va3 Vd3 Sb8 Sc8 Je6 Jf7 Pd5 f2 g2 (11), čKe4 Dd8 Vc2 Vd6 Sa1 Sh7 Jd2 Pa6 f3 f4 g5 (11) – dvojťažka, 1281: bKb8 De2 Vb4 Vf7 Sg8 Ja5 Jb7 Pf5 g3 g5 (10), čKe5 Dh2 Va4 Ve4 Sd4 Pb5 b6 c3 e3 g2 h3 (11) – dvojťažka, ako aj po preložení bVb4 na h4 (pozícia B).

V č. 1280 si okrem riešenia všimnite aj tematicky zvodník. V č. 1281 spracoval náš dlhodobý skladateľ–riešiteľ Lačného tému v troch variantoch (po tematických obranách 1...Vf4, Sc5, Kd5 v každom dvojníku). V každej pozícii si naviac nezabudnite všimnúť aj hrozbu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1259 (Lebkovič) z 6. 1. 1983. Autorom zamýšľané riešenie 1.Se1 hr. 2.Sf2 mat, 1...Jd5, D:f4, J:f4 2.Vd1, Sc3, Jf3 mat je znehodnotené 2 vedľajšími riešeniami: 1.V:c7 a 1.S:g6 Autor opravuje svoju skladbu vymenením čPe6 za čSe6 (prosíme o preskúmanie korektnosti tejto skladby mimo rámec našej dlhodobej riešiteľskej súťaže). Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo 11 riešiteľom: Bandžuch, Baránek, Bauer, Földesi, Gocník, Hrušovský, Kollár B., Kovalič, Mikuš, Rehák a Trubač. 4 body získali 8 riešitelia: Bednár, Frimmel, Kollár J., Klimant, Lukáč, Medovič, Revay a Tušiak. 3 body získali 2 riešitelia: Gvozdják a D. L. Kovács.

Riešenie problému č. 1260 (Kondratev) z 6. 1. 1983. Zdanlivé hry 1...De8+, V:g8+ 2.f:e8J, f:g8J mat. Rieši 1.f8J hr. 2.Jh7 mat, 1...De8+, V:g8 2.J:e8, J:g8 mat. Dvojnásobná zámena matov s parádnou hrou bielych jazdcov (M. Bednár, Kurima). Trojnásobná premena pešiaka na jazdca v spojení so zámenou dvoch matov (L. Salai, Martin). Nádherné dostihy s prekážkami (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred