Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 3. 1983)


Problém č. 1282

Jurij Akobija, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 1283

Hubert Gockel, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)Kontrolná notácia: 1282: bKh8 Df7 Va4 Sg1 Sh1 Ja6 Je8 Pg3 g4 (9), čKe5 Vd1 Sb1 Sb8 Je3 Jg2 Pc3 d6 (8) – dvojťažka, 1283: bKf7 Db6 Vf8 Vh5 Sd2 Sg4 Jc7 Jd7 Pc3 d5 e2 e6 (12), čKe4 Dg2 Vc4 Vh1 Sg3 Pd6 f2 f4 g6 g7 (10) – dvojťažka.

V č. 1282 pracuje známy gruzínsky šachový skladateľ z Tbilisi s klasickým námetom. V č. 1283 nájdete vo forme zvodníka a riešenia spracovanú cyklickú zámenu 3 obranných motívov (OM–23–33) vo svete už bežne nazývanou "Mlynkova téma".

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1261 (Kopajev) z 13. 1. 1983. Zvodník 1.Sd5? hr. 2.Vc1 (A) mat, 2.Vc2 (B) mat, 2.Vc3 (C) mat, 2.Vc4 (D) mat a 2.Vc5 (E) mat, viazne na 1...e6? Pokusy 1.Sg3?, Sg2? viaznu postupne na 1...g4!, h3! Rieši 1.Sh1 hr. 2.Vc1 (A) mat, 1...Vb2, Vb3, Vb4, Vb5 2.Vc2 (B), Vc3 (C), Vc4 (D), Vc5 (E) mat. Dobrý úvodník s determinovanou hrozbou so známym obsahom hry bielej batérie (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1262 (Gašev) z 13. 1. 1983. Autorova intencia 1.Sh4 hr. 2.f3(f4) mat (duál po 1...Jh3 2.De2 mat a 2.Jf3 mat nepokladáme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme) znehodnocujú dve vedľajšie riešenia: 1.Se3 a 1.Df3. Autor opravuje skladbu vynechaním čPa3 a a7, pridaním čSa6 a čPb7 a premiestnením bKa4 na a7. Prosíme o preskúmanie korektnosti tejto opravy mimo rámec našej novej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa podarilo 12 riešiteľom: Bandžuch, Baránek, Bauer, Brnák, Gvozdják, Hrušovský, Klimant, Lukáč, Medovič, Nagy, Revay a Salai. 4 body získalo 8 riešiteľov: Bednár, Červenka, Damborský, Kollár J., Kovács, Kovalič, Mikuš a Rehák.


Vzad << >> Vpred