Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 1. 1983)


Problém č. 1261

Viačeslav Kopajev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 1262

Jurij Gašev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 1261: bKh5 Va6 Vc6 Sa7 Se4 Jc7 Jc8 Pd7 (8), čKb7 Vb1 Sf4 Pe7 f5 g5 h4 (7) – dvojťažka, 1262: bKa4 Dh5 Vg2 Sc4 Sg5 Jb2 Jh2 Pf2 (8), čKe1 Vc1 Vd7 Jg1 Pa3 a7 c2 (7) – dvojťažka.

V č. 1261 si v tematickom zvodníku všimnite 5 hrozieb, ktoré sa v riešení objavia ako maty. Č. 1262 obsahuje dva tematické zvodníky, ktoré v riešení vyjdú ako maty (Banného téma).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1243 (Gockel) z 11. 11. 1982. Pozícia A: Autorom zamýšľané riešenie 1.J:d5 je znehodnotené 7 vedľajšími riešeniami: 1.J:a8, 1.Jb2+, 1.Jb6+, 1.Ja5, 1.Je3, 1.Jd2 a 1.Je5 (16 bodov). Pozícia B: Autorom zamýšľané riešenie 1.J:b5!? je znehodnotené neriešiteľnosťou 1...d1J! a naviac skladbu znehodnocuje aj 5 vedľajších riešení: 1.J:a8, 1.Ja5, 1.Jb6+, 1.Jb2+ a 1.J:d2 (13 bodov). Celkove sa dalo získať maximálne 29 bodov, čo sa podarilo 11 riešiteľom: Bandžuch, Červenka, Gocník, Gvozdják, Kovalič, Mikuš, Nagy, Revay, Salai, Svrček a Trubač, 28 bodov získal Brachtl, 27 Dulla a 26 bodov získalo 9 riešiteľov: Bakalár, Baránek, Bauer, Damborský, Gönczölová, Hrušovský, Kováč, Svoboda a Török, 24 bodov získalo 5 riešiteľov: Brnák, Kollár B., Klimant, Moravčík a Žatko, 23 bodov získal Földesi a 22 bodov Frimmel, atď. Neriešiteľnosť je pre riešiteľa najnepríjemnejšia nekorektnosť. Snáď preto náš riešiteľ–skladateľ Peter Gvozdják z Bratislavy vo svojom liste navrhuje urobiť nasledujúcu zmenu pri bodovaní neriešiteľnosti: Za oznámenie neriešiteľnosti by mal riešiteľ dostať plný počet bodov (u dvojťažky 2, atď.) a za intenciu navyše žiaden bod. Odôvodňuje to tak, že z hľadiska riešiteľa nájsť neriešiteľnosť je oveľa ťažšie, ako správne vyriešiť korektný problém. Body za intenciu naviac by nedával aj preto, lebo to nie je riešenie. Prosíme riešiteľov, aby sa k návrhu P. Gvozdjáka vyjadrili. Podľa Vašich pripomienok sa prípadne prispôsobíme už v našej novej dlhodobej riešiteľskej súťaži (začne vo februári) a zmeníme bodovanie neriešiteľnosti podľa tohto návrhu. Treba si uvedomiť, že podľa tohto návrhu za č. 1235 (Neptajev) by sa dalo získať maximálne 2 body, ale za č. 1243 (Gockel) 26 bodov, pretože táto skladba (pozícia B) z hľadiska riešiteľa nie je neriešiteľná (má 5 riešení) a preto nemožno priznať body za to, že autorova intencia je neriešiteľná.


Vzad << >> Vpred