Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 1. 1983)


Problém č. 1259

A. Lebkovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+8=20)


Problém č. 1260

Pavel Kondratev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 1259: bKb1 Df8 Vc1 Vc8 Sa5 Sh7 Jg2 Jg5 Pb3 e2 e4 f4 (12), čKd4 Dd6 Vd7 Sa7 Jc7 Jg6 Pb5 e6 (8) – dvojťažka, 1260: bKa8 Vg8 Sh6 Jc7 Je7 Pd6 e6 f4 f7 (9), čKf6 Da4 Vc5 Vg1 Sc1 Je5 Jh8 Pa6 b7 f5 (10) – dvojťažka.

Riešenie oboch dnešných skladieb (v č. 1259 je spracovaná v troch variantoch klasická téma otvárania línii a v č. 1260 si zase všimnite zdanlivé hry 1...De8+, V:g8+) zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Oba originály sú aj prvými dvoma skladbami nášho XV. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek vypísaného nižšie.


XV. Medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1983

Redakcia krajského denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1983 svoj XV. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek. Téma dvojťažiek môže byť ľubovoľná.

Skladby vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako diagram s adresou autora treba zasielať na horeuvedenú adresu redakcie Hlas ľudu najneskôr do 30. 11. 1983.

Rozhodcom turnaja je Ing. Jozef Taraba z Kežmarku, ktorý udelí 3 ceny (250, 150 a 100 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky.

Jeden autor môže mať uverejnené najviac 2 skladby (ďalšie iba ako spoluautor). V prípade väčšieho počtu skladieb pre tento turnaj budú slabšie skladby autorom vrátené. Vyzývame preto hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali, aby sme ich skladby nemuseli potom pre nedostatok miesta presúvať do budúcich ročníkov.

Každý autor dostane výstrižok svojej skladby ako aj definitívny výsledok tohto turnaja, ktorý bude zverejnený koncom roka 1984. Prosíme Vás už teraz o propagáciu tohto hodnotného turnaja!


Vzad << >> Vpred