Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 1. 1983)


 

Problém č. 1263

Zoltán Labai, ČSSR

I. cena, Hlas ľudu 1974

Mat 2. ťahom (12+12=24)


Problém č. 1264

Jurij Gordian a

Michail Maranďuk, ZSSR

IV. cena, Hlas ľudu 1976

Mat 2. ťahom (6+9=15)Problém č. 1265

Alexandr Grin, ZSSR

III. cena, Hlas ľudu 1975

Mat 3. ťahom (5+10=15)Kontrolná notácia: 1263: bKf6 De1 Ve5 Sd6 Sg2 Ja7 Jb6 Pb2 b4 b5 e2 f2 (12), čKd4 Vc1 Vf1 Sa8 Sh2 Ja6 Jb8 Pc3 c6 d2 d7 f5 (12) – dvojťažka, 1264: bKg5 Dd3 Sf8 Jd4 Je7 Pf3 (6), čKe5 Dg8 Vd8 Sf7 Jh6 Pd7 f4 f5 g7 (9) – dvojťažka, 1265: bKf8 Vd4 Sd7 Jf7 Jh8 (5), čKh5 Vh1 Sa6 Sf2 Jf1 Pc4 c6 d6 e2 e3 (10) – trojťažka.


15 rokov Šachového okienka v Hlase ľudu

Je to neuveriteľné, ale včera tomu bolo práve 15 rokov, čo sa v Hlase ľudu prvý raz objavila rubrika s názvom "Šachové okienko".

Dnešná, jubilejná, má už poradové číslo 777! Keď sme začali so štatistikou, tak ešte uvádzame niekoľko zaujímavých údajov: vrátane dneška bolo uverejnených 1265 šachových skladieb (po Nedeľnej Pravde, ktorá má šachovú rubriku takmer 20 rokov je to druhé miesto na Slovensku a po 2 svetovej vojne aj v ČSSR). Z tohto počtu (1265) bolo uverejnených 1048 originálov (217 reprodukcií), z čoho je 321 od slovenských autorov a 727 od zahraničných a českých autorov. Z 321 skladieb od slovenských autorov bolo publikovaných 276 dvojťažiek, 39 trojťažiek a 6 mnohoťažiek. Za roky 1969–1976 bolo zaradených do troch Albumov FIDE (1968–70, 1971–73 a 1974–76) celkove 11 skladieb (Albumy FIDE za roky 1977–79 a 1980–82 zatiaľ ešte nevyšli). Z nich sme zaradili do dnešného jubilejného Šachového okienka tri skladby. Nejedného čitateľa zaujme snáď aj komentár rozhodcov k jednotlivým skladbám: č. 1263 (Labai): "Len málokedy sa podarí rekord v bezchybnom podaní. Žiaľ aj táto vynikajúca úloha má maličkú chybu krásy. Variant 1...c:b2 vo fáze 1.K:f5? akoby obsahoval dva obranné motívy – uvoľnenie matovej siete odblokovaním a braním. Podrobný rozbor ukazuje, že je tomu naozaj tak, ale skutočnosť, že ak má byť ťah 1...c:b2 naozaj obranou, musí obsahovať oba motívy, spôsobila, že som tento duál v motivácii nepovažoval za rušivý a úlohe som udelil najvyššie vyznamenanie" (Ing. J. Brabec). Č. 1264 (Gordian a Maranďuk): "Blokovanie krytého poľa d5 sa vo zvodnosti nahradí blokovaním voľného poľa e6, zatiaľ čo v riešení sa blokuje opäť d5, tentoraz však nie je kryté, ale voľné. Antiduálové blokovanie nie je celkom jednotné a aj forma zámeny – zámeny dvoch obrán a dvoch matov – je menej náročná. I tak však práca dosahuje vysokú kvalitu a patrí k ozdobám tohto turnaja" (Ing. J. Brabec). Č. 1265 (Grin): "Pekne motivovaná a originálna voľná zámena dvoch variantov. Elegantná skladba, ktorej jedinou chybou krásy je nepodloženosť prvých ťahov čierneho v zdanlivých hrách 1...Sg3 2.Sg4+ Kh4 3.Jg6 mat a 1...Sg1 2.Sf5 a 3.Sg6 mat." (Ing. B. Formánek). Samozrejme, že sa tešíme aj na Vaše komentáre k týmto skladbám.

Riešenie všetkých troch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Za č. 1263 a 1264 možno získať po 2 body a za č. 1265 3 body. Posledné dve súťažné skladby našej dlhodobej riešiteľskej súťaže uverejníme v nasledujúcej rubrike.

Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú hodnotnou domácou a zahraničnou šachovou literatúrou vypíšeme o 2 týždne, dňa 3. februára 1983. Súčasne naším stálym šachovým skladateľom a riešiteľom zasielame aj Novoročnú už pravidelnú štvorstranovú prílohu Šachového okienka, ktorá obsahuje podrobné propozície nášho XV. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1983 a definitívny výsledok XIII. medzinárodného skladateľského turnaja – Hlas ľudu 1981. Ak sme na niektorého čitateľa zabudli, radi mu na požiadanie prílohu zašleme zdarma.


Vzad << >> Vpred