Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 1. 1983)


Problém č. 1266

Ivan Kiss, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)


Problém č. 1267

Alexandr Gerbstman

II. cena, Magyar Sakkvilág 1934

Biely vyhrá (3+5=8)Kontrolná notácia: 1266: bKh7 Dh8 Va5 Vg5 Sb7 Sh2 Je1 Jf1 Pc4 d2 e3 f5 (12), čKe4 Vb3 Vc5 Sa4 Sb4 Jc6 Jg7 Pd3 f7 (9) – dvojťažka, 1267: bKe1 Db4 Je4 (3), čKf4 Dh6 Sd1 Sg1 Pf3 (5) – biely ťahá a vynúti si výhru.

V č. 1266 si všimnite tri tematické zvodníky, ich hrozby a vyvrátenia. Po správnom úvodníku sa hrozby zo zvodníkov objavia ako maty po obrane, ktorá v niektorom zvodníku bola vyvrátením (trojnásobná Hanneliusova téma).

Reprodukovanou štúdiou č. 1267 končí naša dlhodobá riešiteľská súťaž.

Aby sme nezvýhodnili majiteľov štúdiových zbierok, meno autora a prameň tejto štúdie uverejníme až pri uverejnení jej riešenia. Za kompletné riešenie možno získať na záver súťaže 5 bodov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1244 (Bednár) z 11. 11. 1982. Zvodník 1.J:e5 (A)? hr. 2.Sg6 (B) mat, viazne na 1...Ke4! Zvodník 1.Vg6 (B)? hr. 2.J:d6 (C) mat, viazne na 1...Ke4! Zvodník 1.Va:d6 (C)? hr. 2.V:e5 (A) mat, viazne na 1...Ke4! Zvodník 1.D:f2+? Ke4 2.Sg6 (B) mat, viazne na 1...S:f2! 1. riešenie: 1.c6 tempo, 1...Ke4 2.J:d6 (C) mat (1...e4 2.g4 mat). 2. riešenie: 1.c:d6 tempo, 1...Ke4 2.V:e5 (A) mat (1...e4 2.g4 mat). Svojrázne experimenty (L. Salai, Martin). Cyklická zámena funkcií polí s jednou tematickou obranou spojená s trojnásobnou Dombrovskisovou témou, trojfázovou zámenou matu a dvojnásobnou zámenou obrany. Škoda, že autor musel použiť formu dvoch riešení. Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1245 (Labai) z 18. 11. 1982. Zvodník 1.Sf5? hr. 2.De4 mat, viazne na 1...Kc4! Zvodník 1.Se6? hr. 2.Dd5 mat, viazne na 1...Kd3! Zvodník 1.Sd1? tempo, 1...Kc4, Kd5 2.De4, Dd5 mat, viazne na 1...g4! Rieši 1.Da6 tempo, 1...Kc4, Kd5 2.Dc4, Dd3 mat. Majstrovské spracovanie Dombrovskisovej témy a vzájomnej zámeny matov a obrán na tých istých poliach – a to všetko v miniatúrke (M. Bednár, Kurima). V často spracovanej schéme dobrý obsah (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* V nasledujúcom Šachovom okienku vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž opäť bohato dotovanú domácou a zahraničnou šachovou literatúrou.


Vzad << >> Vpred