Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 7. 1983)


Problém č. 1316

Peter Gvozdják, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+5=13)

A. Diagram B. bJf1


Problém č. 1317

Leonid Kubbeľ, ZSSR

Šachmatnyj listok 1922

Biely remizuje (3+4=7)

 Kontrolná notácia: 1316: bKe1 Ve2 Vh1 Sc1 Jc4 Pb2 c2 g2 (8), čKa1 Pa2 e3 e5 g3 (5) – dvojťažka, ako aj po výmene bSc1 za bJf1 (pozícia B). 1317: bKa6 Ve5 Pc6 (3), čKc8 Je3 Pb6 d2 (4) – biely ťahá a vynúti si remízu.

Č. 1316 je riešiteľsky ťažké a tak pravdepodobne budú na záver aj za dvojťažku bodové straty. Reprodukovanou štúdiou č. 1317 (prameň opäť uverejníme až pri riešení) končí aj naša dlhodobá riešiteľská súťaž (novú vypíšeme 11. augusta 1983). Riešenie je ťažké a možno zaň získať 6 bodov, no za vynechanie "tematických pokračovaní" budeme strhávať príslušné body.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1296 (Vovnejko) z 12. 5. 1983. Zvodník 1.Dg2? tempo, 1...a:b4, b:c4, Jc2 2.Da8, Dc6, D:c2 mat, viazne na 1...Jb3! Zvodník 1.Dd2? tempo, 1...a:b4, b:c4, Jc2 2.D:b4, Dd7, D:c2 mat, viazne na 1...Kb3! Rieši 1.De3 tempo, 1...a:b4, b:c4, Jc2(b3) 2.Da7, De8, Db3 mat. Trojfázová zámena dvoch matov s jednoduchou hrou a malým počtom kameňov (M. Bednár, Kurima). Známe manévrovanie bielej dámy s trojfázovou zámenou dvoch matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1297 (Vovnejko) z 12. 5. 1983. Zdanlivé hry 1...Kc6, Ke4 2.Jd4, J:e5 mat. Rieši 1.Df1 hr. 2.Dc4 mat, 1...Kc6, Ke4, Vc6, Je2 2.J:e5, Jd4, Dd3, J:e5 mat. Recipročná zámena dvoch matov so symetrickou obsahovou hrou a batériovým matom (M. Bednár, Kurima). Vzájomná zámena dvoch matov s použitím staršej šablóny (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Celoslovenská súťaž v riešení šachových skladieb sa uskutoční v polovici septembra 1983 v Martine. Víťazi tejto súťaže postúpia do celoštátneho finále, ktoré bude v roku 1984.


Vzad << >> Vpred