Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 3. 1984)


Problém č. 1380

Nikos Siotis, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)


Problém č. 1381

Jozef Vilem, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+5=11)Kontrolná notácia: 1380: bKa8 Dd6 Vf1 Sc1 Sg4 Je2 Jf7 Pg3 h3 (9), čKe4 Dh7 Va3 Va4 Sd8 Pa7 c2 e3 f6 g5 g7 h5 (12) – dvojťažka, 1381: bKb1 Dd2 Sd8 Ja5 Pd3 f3 (6), čKd4 Jc5 Je5 Pd5 f6 (5) – dvojťažka.

Č. 1380 už konkurovalo v Hlase ľudu v XII. medzinárodnom skladateľskom turnaji pod č. 1021 z 25. 9. 1980, no pre závažný duál bola táto skladba z turnaja vylúčená. Po vyše troch rokoch zaslal autor opravu v podobe dnešnej verzie so zdanlivými hrami 1...Df5, Vd4, Vd3 a skladba tak konkuruje ako originál v tohoročnom turnaji. V č. 1381 od známeho trnavského autora, ktorý sa po dlhšom odmlčaní opäť ozval, si všimnite vo dvoch tematických zvodníkoch hrozbu a vyvrátenie.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1357 (Piatesi a Soranzo) z 8. 12. 1983. Pokusy 1.Df3?, K:e7?, Kg8?, Ke8?, Vf7? viaznu postupne na 1...Df5!, Sg5!, Dh7+!, Dg6+!, Sh6+! Rieši 1.Df4 hr. 2.Jd7 mat, 1...Df5, Vf5, Je5, e:f6 2.D:c4, Dd4, D:b4, Vc7 mat. Klasický obsah s južným korením (L. Salai, Martin). Pokusová hra so zámerom uvoľnenia bieleho jazdca z väzby (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1358 (Salai sr. a Istokovics) z 15. 12. 1983. Zvodník 1.Sf4? hr. 2.J:g5 mat, 1...J:d4, J:f7, Jd6, Je7 2.Jd8, S:f7, J:d6, d8D mat, viazne na 1...Je6! Rieši 1.d8J hr. 2.J:f5 mat, 1...J:d4, J:f7, Je6, J:f3, Sb1 2.D:d4, J4c6, J4:e6, J:f3, D:b3 mat. Bohatá skladba so súbojmi bielych a čiernych jazdcov. Okrem dokonalej analógie diagonálnej a frontálnej batérie je vtipne využitý aj bSe3 (P. Gvozdják, Bratislava). Originálna analógia hier bielych batérií a čiernych jazdcov v poloväzbe so zámenami. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred