Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 5. 1984)


Problém č. 1398

Valerij Krivenko, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+4=14)


Problém č. 1399

Anatolij Svetiľskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)Kontrolná notácia: bKd8 Dd2 Jd5 Jd7 Pa6 c4 c6 e4 e6 g6 (10), čKd6 Pc5 d3 e5 (4) – dvojťažka, 1399: bKh2 Da7 Vd8 Sd3 Sg3 Jc5 Jf6 Pb5 d2 e4 e5 (11), čKd4 Vb4 Vh6 Sd6 Pc7 f3 h5 (7) – dvojťažka.

Obe dnešné pôvodné skladby so zámenami matov sú konštruované vo forme dvoch tematických zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1375 (Frigin) z 9. 2. 1984. Zvodník 1.Da4? hr. 2.Vh5 mat, viazne na 1...Kh2! Zvodník 1.Da2? hr. 2.Vh1 mat, viazne na 1...Kh4! Rieši 1.Dc5 tempo, 1...Kh2, Kh4 2.Vh5, Vh1 mat. Dombrovskisova téma spracovaná v symetrickej miniatúrke. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1376 (Neptajev) z 16. 2. 1984. 1.Sa6 hr. 2.Vc5 mat, 1...Sc5, Jc5, Jg3, Sd4, S:e3, Vc4 2.Vb6, e4, J:f2, e:d4, V:e3, Dc2 mat. Vtipná batériová hra (Ing. O. Mihalčo, Košice). Klasika s polobatériovou hrozbou (M. Bednár, Kurima). Klasická dvojťažka s bohatým obsahom a zložitou konštrukciou (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1377 (Gašparovič) z 16. 2. 1984. Zvodník 1.Dg5? tempo, 1...J~, c:b4, e3, e5 2.D:c5, Db5, Df4, Dg8 mat, viazne na 1...f2! Rieši 1.Dd2 tempo, 1...J~, c:d2, c:b4, e3, e5, f2 2.D:c3, J:d2, Dd4, Dd3, Dd5, De2 mat. Pokrok v tvorbe autora so zámenami matov, ale 1...f:g2+ pred úvodníkom bez matu volá o ratu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Pretože posledné šachové okienko vyšlo výnimočne až v piatok, dňa 27. 4. 1984, opakujeme aspoň kontrolné notácie uverejnených skladieb: 1396 (Šuhajda): bKg1 De3 Vc2 Vf6 Sb4 Se6 Jd4 Jh6 Pf3 g5 h2 (11), čKe5 Vc3 Ve8 Sc5 Jf2 Jh8 Pe4 f4 h3 (9) – mat 2. ťahom. 1397 (Černý): bKh1 Dh8 Vd2 Vg5 Sc8 Se5 Jd1 Jh3 Pc2 g2 (10), čKe4 Vd8 Vg7 Sg1 Jb6 Je8 Pb4 c4 f2 g4 g6 (11) – mat 2. ťahom.


Vzad << >> Vpred