Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 4. 1984)


Problém č. 1396

Ing. Stanislav Šuhajda, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 1397

Milan Černý, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+11=21)Kontrolná notácia: 1396: bKg1 De3 Vc2 Vf6 Sb4 Se6 Jd4 Jh6 Pf3 g5 h2 (11), čKe5 Vc3 Ve8 Sc5 Jf2 Jh8 Pe4 f4 h3 (9) – dvojťažka, 1397: bKh1 Dh8 Vd2 Vg5 Sc8 Se5 Jd1 Jh3 Pc2 g2 (10), čKe4 Vd8 Vg7 Sg1 Jb6 Je8 Pb4 c4 f2 g4 g6 (11) – dvojťažka.

Ing. Stanislav Šuhajda z Bánoviec n/Bebravou č. 1396 debutuje v Hlase ľudu klasickou skladbou, ktorej tému nazval "akým kameňom čierny bráni hrozbu, takým kameňom biely matuje". V č. 1397 si všimnite najskôr zdanlivé hry 1...Ve7, Vd5, Vd4, Sh2, pričom prvé dva maty sa v riešení recipročne zamenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1374 (Backe) z 9. 2. 1984. Zdanlivé hry 1...Kb6, Kd4 2.Dc7, De5 mat. Zvodník 1.Df2? tempo, 1...Kb6, Kd4, Kd6 2.Va3, Je6, Ve6 mat, viazne na 1...Kb4! Rieši 1.Da2 tempo, 1...Kb6, Kd4, Kd6, Kb4 2.Jd7, Da7, Da3, Da3 mat. Takmer "miniatúrka" s trojfázovou zámenou dvoch matov a témou hviezdy (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Poradie riešiteľov na ostatných miestach: 122b: Fr. Bauer a B. Moravčík, 121b: M. Bednár a M. Revay, 120b: Ing. L. Brachtl, J. Pinter a J. Svoboda, 119b: S. Brnák a L. Salai, 118b: Z. Modlitba a J. Žatko, 116b: J. Krošlák, 112b: A. Damborský a MUDr. J. Vrbacký, 106b: M. Méri, 104b: K. Suchár, 103b: M. Jurášek, 102b: Ing. A. Bidleň, 98b: Z. Hrica, 95b: Š. Papán, 94b: J. Košinár, 92b: J. Maglocký, 91b: Ing. M. Grodovský, 88b: Š. Tušiak, 86b: Ing. E. Grmanová, 85b: L. Janovský, 84b: J. Horváth a B. Lukáč, 74b: M. Blahuš, 68b: K. Henc, 66b: Ľ. Soštáková, 64b: K. Kijac, 60b: J. Plevka, 32b: O. Trnavský, 31b: Ing. S. Šuhajda, 30b: E. a R. Pál, 24b: M. Svrček, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní na horeuvedenú adresu redakcie.

* Dnes, v piatok, vyšlo dvanásťstranové číslo Hlasu ľudu vzhľadom na formu pracovných dní. Na budúci týždeň vyjde opäť vo štvrtok (pozn. red.).


Vzad << >> Vpred