Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 4. 1984)


Problém č. 1394

Peter Gvozdják, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+7=11)


Problém č. 1395

Eduard Etmišev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)Kontrolná notácia: 1394: bKh7 Dd6 Sf1 Jd7 (4), čKe8 Va8 Vc3 Ja6 Pe3 g7 g6 (7) – dvojťažka, 1395: bKd2 Ve6 Vh5 Sd1 Sd6 Jb5 Jd8 Pb3 f3 (9), čKd5 Vf5 Jb8 Jg5 Pa4 c5 (6) – dvojťažka.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 1322 až 1373. Maximálne bolo možné získať 129 bodov, z toho za nekorektnosti 7 (1 bod za ilegálnu pozíciu č. 1365 a 6 bodov za vedľajšie riešenie č. 1373). Poradie riešiteľov je nasledovné: I.–VIII. cena ex aequo 123 bodov: MUDr. Michal Trubač, Levice (žrebom vyhráva Album FIDE 1965–67), Peter Gvozdják, Bratislava (album FIDE 1962–64), Marian Červenka, Bratislava (Bakcsi: Kevésbábos Magyar Feladványok), Ing. Štefan Nagy, Čilizská Radvaň (Zelepukin: Slovar šachmatnoj kompozícii), Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves (Portisch–Sárközy: 600 okončanyj), Ľudovít Gondík, Levice (Nadareišvili: Etjud glazami grossmajsterov), MUDr. Jozef Földesi, Levice a Ing. Ján Kovalič, Spišská Nová Ves, IX.–X. cena ex aequo 122 bodov: Slavomír Mikuš, Horná Streda a ŠK FO SZM pri Pedagogickej fakulte v Nitre (všetci vyhrávajú zbierku skladieb sovietskeho veľmajstra v kompozičnom šachu, L. I. Lošinského).

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 30 bodov vyhrávajú hodnotné šachové knihy nasledujúci riešitelia: Fr. Bauer (Banská Bystrica), Ing. A. Bidleň (Humenné), Z. Hrica (Malacky), M. Kijac (Trenčín), B. Lukáč (Želiezovce), B. Moravčík (Banská Bystrica), Jozef Pinter (Bratislava), Ľ. Sošťáková (Trenčín), Ing. S. Šuhajda (Bánovce nad Bebravou) a Š. Tušiak (Želiezovce).

* Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našej terajšej dlhodobej riešiteľskej súťaži.

* Poradie riešiteľov na ostatných miestach uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred