Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 6. 1984)


Problém č. 1414

Ján Gašparovič, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (15+5=20)


Problém č. 1415

Viačeslav Piľčenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+9=14)Kontrolná notácia: 1414: bKe1 Va3 Vf5 Sg1 Sh3 Jb4 Jd7 Pa2 a6 b2 c2 c6 d5 g6 h2 (15), čKe4 Pa4 e3 f4 g7 (5) – dvojťažka, 1415: bKh5 Dc7 Sd1 Jg3 Pf2 (5), čKf4 Vf8 Sh1 Je5 Jh8 Pb2 e4 g4 g5 (9) – dvojťažka.

V č. 1414 si nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...Kd4, Kf3, e2. V č. 1415 zase neprehliadnite tematický zvodník a jeho hrozbu, ktorá sa objaví ako mat v riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1392 (Ulanov) z 12. 4. 1984. Zdanlivá hra 1...Jg~ 2.Vf3 mat. Zvodník 1.Ve3? tempo, 1...Jd~ (Jf~) 2.Vf3 mat, viazne na 1...c4! Rieši 1.Vd3 tempo, 1...K:f5, Ke4, c4, d5, Jg~ 2.Vf3, Vd4, Dd4, De5, Vf3 mat. Paralela zvodník–úvodník s iskrou (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1393 (Alexejev) z 12. 4. 1984. Zdanlivé hry 1...K:d4, c:d3, c:d4 2.Dg7, D:c5, D:a5 mat. Pokusy 1.e7?, d:c5?, b6? viaznu postupne na 1...K:d4!, c:d3!, c:d4! Rieši 1.Dg3 tempo, 1...K:d4, c:d3, c:d4 2.Sf6, D:d3, De1 mat. "Biely na ťahu" so zámenou matov (L. Salai, Martin). Perfektná núdzovka (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1394 (Gvozdják) z 19. 4. 1984. Zvodník 1.Sb5? hr. 2.Df8 mat, 1...Kd8, Kf7 2.Jb6, Je5 mat, viazne na 1...Vc6! Rieši 1.Sh3 hr. 2.Df8 mat, 1...Kd8, Kf7 2.Jf6, De6 mat. Z jednoduchej retrográdnej analýzy vyplýva, že biely kráľ prišiel na pole h7 buď cez pole f7 alebo f8 (čo vyplýva z postavenia čiernych pešiakov g6 a g7) a preto čierny kráľ musel už ťahať. Čierny preto nemá právo na veľkú rošádu a teda obrana 1...0-0-0? neexistuje. Samozrejme, že tí riešitelia, ktorí uviedli, že po 1.Sh3 je pre obranu 1...0-0-0? skladba neriešiteľná stratili 1 bod. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred