Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 9. 1984)


Problém č. 1436

Ing. Josef Burda a

František Sabol, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)


 

Problém č. 1437

Andrej Lobusov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)Kontrolná notácia: 1436: bKa1 Dg5 Vb3 Vc5 Sd5 Se7 Jg3 (7), čKd4 Va4 Vh4 Jd7 Jg1 Pa3 b7 c7 d3 (9) – dvojťažka, 1437: bKe2 Dg7 Vd4 Vg1 Sg4 Jg2 Pe3 (7), čKg5 Sd8 Jb1 Jc4 Pc3 e6 e7 g6 h4 h6 (10) – dvojťažka.

V č. 1436 od dvojice šachových skladateľov žijúcich v Havířove si všimnite okrem riešenia a zdanlivých hier 1...Vc4, J:c5, Je5 aj tri tematické zvodníky. V modernom č. 1437 si treba všimnúť štyri tematické zvodníky a v dvoch z nich aj hrozby, ktoré sa v riešení objavia ako maty.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1413 (Gorbatenko) z 21. 6. 1984. Zvodník 1.Je8? hr. 2.Dd7 mat a 2.Je7 mat, 1...Jf5 2.Jf6 mat, viazne na 1...Vf7! Zvodník 1.J:e4? hr. 2.J:c3 mat, 1...V:e3, J:e4 2.Dd7, Je7 mat, viazne na 1...Jb1! Rieši 1.J:c4 hr. 2.Jb6 mat, 1...V:c4, J:c4 2.Dd7, Je7 mat. Branie jazdcom pôsobí rušivo a zhluk čiernych figúr znižuje dojem (M. Nemček, Vrútky). Šikovný mechanizmus so zámenou dvoch obrán a jednou voľnou zámenou matu (P. Gvozdják, Bratislava). Schematické zámeny obrán s antiduálovými matmi v neekonomickej konštrukcii (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1414 (Gašparovič) z 28. 6. 1984. 1.Jd3 tempo, 1...Kd4, Kf3, e2 2.V:a4, V:f4, J3c5 mat. Príliš veľa bieleho materiálu a naviac v zdanlivej hre je duál: 2.Jc5 mat a 2.Ve5 mat (M. Nemček, Vrútky). Duály v zdanlivých hrách a zvodníkoch nebodujeme, pravda tento znehodnocuje celú skladbu. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1415 (Piľčenko) z 28. 6. 1984. Zvodník 1.De7? hr. 2.D:g5 mat, 1...Jef7, Jf3 2.Df6, D:e4 mat, viazne na 1...Vf5? Rieši 1.Dc5 hr. 2.De3 mat, 1...Je~, Jef7, Jf3 2.D:g5, Df5, Je2 mat. Jednoduchá zámena dvoch matov (M. Nemček, Vrútky). Predĺžené obrany bez väčšieho vzruchu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred